European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Добре дошли в

 

Регистърът на предприятията, притежаващи сертификати за свързани с отбраната продукти (CERTIDER) ще ви позволи да намерите информация за предприятията, сертифицирани по линия на Директива 2009/43 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на условията за трансфер на свързани с отбраната продукти в ЕС.

В регистъра са включени списък на компетентните органи, издаващи сертификати, списък на сертифицираните предприятия, данни за сертификатите и връзки към законодателство по темата.