Navigacijska pot

Akt za enotni trg

Zaradi posledic finančne krize mora Evropska unija hitro ukrepati, če želi povečati blaginjo in ustvariti nova delovna mesta. Evropska komisija je sprejela Akt za enotni trg, ki zajema številne ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Vzpostavitev enotnega trga leta 1992 je prinesla številne koristi in ustvarila nove priložnosti. Vendar prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb ne poteka vedno nemoteno. Nekatera področja evropskega trga še niso resnično povezana. Vseh predpisov še nismo sprejeli, zaradi administrativnih ovir in pomanjkljivega izvajanja predpisov pa ostaja celotni potencial notranjega trga neizkoriščen.

Če želimo spodbuditi gospodarsko rast, moramo povečati zaupanje v notranji trg. Evropska unija mora odločno ukrepati, če želi doseči napredek na socialnem področju ter potrošnikom, zaposlenim in malim podjetjem zagotoviti vse prednosti notranjega trga.

Evropska komisija je v Aktu za enotni trg aprila 2011 določila dvanajst ukrepov za spodbuditev gospodarske rasti in okrepitev zaupanja. Oktobra 2012 je Komisija predlagala drugi sveženj ukrepov (Akt za enotni trg II), ki bodo pospešili nadaljnji razvoj enotnega trga in spremenili njegov neizkoriščeni potencial v gonilo gospodarske rasti.

Akt za enotni trg I (april 2011)

Rezultati javnega posvetovanja (11.2010 - 02.2011)

Besedilo iz oktobra 2010

Dokumenti