Ścieżka nawigacji

Akt o jednolitym rynku

Europa musi działać, aby osiągnąć większy dobrobyt i stworzyć więcej miejsc pracy. A ze względu na kryzys finansowy - musi działać szybko. Dlatego Komisja Europejska przyjęła „Akt o jednolitym rynku” (ang. Single Market Act), zawierający szereg środków wspierających europejską gospodarkę i służących zwiększeniu zatrudnienia.

Od 1992 r. jednolity rynek przynosi niezliczone korzyści i sprzyja nowym możliwościom. Ale swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób nie zawsze odbywa się bez zakłóceń. W niektórych obszarach prawdziwie zintegrowany europejski rynek nie istnieje. Daje się odczuć brak przepisów regulujących niektóre aspekty. Na przeszkodzie do pełnego wykorzystania potencjału wspólnego rynku stoją też wymogi administracyjne i niewystarczające egzekwowanie prawa.

Należy również wzmocnić zaufanie do jednolitego rynku, aby stworzyć warunki do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Europa musi działać, okazując więcej siły i zdecydowania, aby pokazać, że wspólny rynek przynosi postęp społeczny i może być zbawiennym narzędziem dla konsumentów, pracowników i małych przedsiębiorstw.

W Akcie o jednolitym rynku przedstawionym przez Komisję w kwietniu 2011 r. określono dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. W październiku 2012 r. Komisja zaproponowała drugi zestaw działań (Akt o jednolitym rynku II) sprzyjających rozwojowi jednolitego rynku i uwolnieniu jego niewykorzystanego potencjału jako siły napędowej wzrostu.

Akt o jednolitym rynku II (październik 2012)

Dokumenty

Akt o jednolitym rynku I (kwiecień 2011 r.)

Wyniki debaty społecznej (11.2010 – 02.2011)

Tekst z października 2010 r.

Dokumenty