Kruimelpad

Akte voor de interne markt

Europa moet zich inzetten voor meer welvaart en werkgelegenheid, zeker nu in de nasleep van de financiële crisis. Daarom heeft de Europese Commissie de akte voor de interne markt goedgekeurd, een reeks maatregelen om de Europese economie te stimuleren en banen te scheppen.

De interne markt heeft sinds 1992 enorme voordelen en nieuwe kansen opgeleverd. Maar het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen verloopt niet altijd vlot. Er is op sommige gebieden nog steeds geen echt geïntegreerde Europese markt. Er zijn leemtes in de wetgeving en administratieve obstakels. En soms schort het aan handhaving, kortom, we halen nog niet uit de interne markt wat erin zit.

We moeten het vertrouwen in de interne markt flink stimuleren, want dat kan de economische groei aanzwengelen. Europa moet krachtdadig en met volle overtuiging laten zien dat de interne markt sociale vooruitgang brengt en goed is voor consument, werknemer en MKB.

In haar Akte voor de interne markt presenteerde de Commissie in april 2012 twaalf manieren om de groei te stimuleren en het vertrouwen in de markt te versterken. In oktober 2012 volgde een voorstel voor een tweede reeks maatregelen (Akte voor de interne markt II) om de interne markt verder te ontwikkelen en het onbenutte potentieel te gebruiken als stimulans voor groei.

Akte voor de interne markt II (oktober 2012)

Documenten

Akte voor de interne markt I (april 2011)

Resultaten van het openbaar debat (11.2010 - 02.2011)

Versie van oktober 2010

Documenten