Navigācijas ceļš

Akts par vienoto tirgu

Eiropai kaut kas jādara, lai sagādātu vairāk darba vietu un vairotu labklājību. Un tas jādara steigšus, lai varētu izkļūt no finanšu krīzes. Tāpēc Eiropas Komisija pieņēma Vienotā tirgus aktu, kurā apkopoti dažādi pasākumi, kā iedvest jaunu sparu Eiropas ekonomikā un izveidot jaunas darba vietas.

Vienotais tirgus, kas sāka darboties 1992. gadā, ir nācis par labu visiem un radījis jaunas iespējas. Taču brīvā preču, pakalpojumu un kapitāla aprite un cilvēku pārvietošanās ne vienmēr norit tik gludi, kā cerēts. Dažās jomās vēl joprojām nav izveidojies tiešām integrēts Eiropas tirgus. Trūkst attiecīgu tiesību aktu. Pastāvot administratīvajiem šķēršļiem un trūkstot pienācīgiem īstenošanas pasākumiem, vienotā tirgus potenciāls netiek pilnībā izmantots.

Jāpanāk uzticēšanās vienotajam tirgum, jo tā tiks veicināta ekonomikas izaugsme. Eiropai jārīkojas izlēmīgāk un aktīvāk, lai parādītu, ka vienotais tirgus nes līdzi sociālo progresu un ir izdevīgs patērētājiem, darba ņēmējiem un mazajiem uzņēmumiem.

Vienotā tirgus aktā, ar ko Komisija iepazīstināja 2011. gada aprīlī, paredzēti divpadsmit instrumenti izaugsmes sekmēšanai un uzticības vairošanai. 2012. gada oktobrī Komisija ierosināja otro pasākumu kārtu (Vienotā tirgus aktu II), lai izvērstu vienotā tirgus darbību un tā neizsmelto potenciālu izmantotu par izaugsmes dzinējspēku.

Akts par vienoto tirgu II (2012. gada oktobris)

Dokumenti

Akts par vienoto tirgu I (2011. gada aprīlis)

Diskusijas rezultāti (11.2010 - 02.2011)

Oficiālie dokumenti

Dokumenti