Naršymo kelias

Bendrosios rinkos aktas

Europoje reikia užtikrinti didesnę gerovę ir sukurti daugiau darbo vietų. Veikti po neseniai Europą sukrėtusios finansų krizės būtina nedelsiant. Todėl Europos Komisija patvirtino Bendrosios rinkos aktą - ekonomikos stiprinimo ir darbo vietų kūrimo priemonių rinkinį.

1992 m. sukurta bendroji rinka davė daug naudos ir atvėrė naujų galimybių. Vis dėlto prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas ne visada sklandus. Kai kuriose srityse Europos rinka dar nėra visiškai integruota, trūksta teisės aktų. Pasinaudoti visomis bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis trukdo ir administracinės kliūtys bei nepakankama teisės aktų vykdymo priežiūra.

Be to, reikia didinti ir pasitikėjimą bendrąja rinka – tai padėtų skatinti ekonomikos augimą. Europa turi veikti aktyviau ir ryžtingiau, kad parodytų, jog bendroji rinka padeda užtikrinti socialinę pažangą ir gali būti naudinga vartotojams, dirbantiems asmenims ir mažosioms įmonėms.

2011 m. balandį Komisijos pateiktame Bendrosios rinkos akte nustatyta dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. 2012 m. spalį Komisija pasiūlė antrąjį veiksmų paketą (II bendrosios rinkos aktą), kuriuo siekiama toliau plėtoti bendrąją rinką ir išnaudoti dar neatskleistą jos potencialą kaip ekonomikos augimo variklį.

Bendrosios rinkos aktas I (2011 m. balandžio mėn.)

Viešų konsultacijų rezultatai (11.2010 - 02.2011)

2010 m. spalio mėn. redakcija

Dokumentai