Navigatsioonitee

Ühtse turu akt

Euroopa peab tegema tööd majanduskasvu saavutamiseks ning töökohtade loomiseks. Finantskriisi tingimustes ei tohi Euroopa sellega viivitada. Seepärast võttis Euroopa Komisjon vastu ühtse turu akti, mis koosneb erinevatest meetmetest Euroopa majanduse edendamiseks ning töökohtade loomiseks.

Alates 1992. aastast on ühtne turg olnud äärmiselt edukas ning loonud palju uusi võimalusi. Kuid kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine ei toimi alati ladusalt. Teatavate valdkondade puhul puudub täielikult integreeritud Euroopa turg. Puuduvad asjaomased õigusaktid. Samuti jätavad halduslikud takistused ning jõustamise puudumine ühtse turu potentsiaali täiel määral kasutamata.

Usaldus ühtse turu vastu vajab samuti otsustavat tõuget, et aidata kaasa majanduskasvu saavutamisele. Euroopa peab jõulisemalt ning veendumalt tegutsema, et kinnitada, et ühtse turuga kaasnevad sotsiaalsed edusammud ning et see võib olla kasulik nii tarbijatele, töötajatele kui ka väikeettevõtetele.

Komisjoni aprillis 2011 esitatud ühtse turu aktis määratletakse kaksteist meedet majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. 2012. aasta oktoobris esitas komisjon teise meetmepaketi (Ühtse turu akt II), et täiendavalt edendada ühtset turgu ning kasutada ära selle seni kasutamata jäänud potentsiaali majanduskasvu tõukejõuna.

Ühtse turu akt II (oktoober 2012)

Taustdokumendid

Ühtse turu akt I (aprill 2011)

Avaliku arutelu tulemused (11.2010 - 02.2011)

Tekst (oktoober 2010)

Taustdokumendid