Διαδρομή πλοήγησης

Ακολουθήστε την "EU_Growth" στο TwitterFacebookGoogle+Το κανάλι μας στοYouTubeΕνημέρωση με RSS

Πράξη για την Ενιαία Αγορά

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη οφείλει να λάβει επειγόντως μέτρα για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, δηλαδή μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία απασχόλησης.

Από το 1992, η ενιαία αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη και έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Όμως, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων δεν λειτουργεί πάντα ομαλά. Σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχει μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν νομοθετικά κενά, ενώ, εξαιτίας διοικητικών εμποδίων και ελλιπών κανόνων εφαρμογής, δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας αγοράς.

Η εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πειθώ για να δείξει ότι η ενιαία αγορά συντελεί στην κοινωνική πρόοδο και είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά που παρουσίασε η Επιτροπή τον Απρίλιο 2011 καθορίζει 12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Τον Οκτώβριο 2012, η Επιτροπή πρότεινε μια δεύτερη δέσμη δράσεων (Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ) για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της ως μοχλού ανάπτυξης.

Πράξη για την Ενιαία Αγορά II (October 2012)

Έγγραφα

Πράξη για την Ενιαία Αγορά I (Απρίλιος 2011)

Αποτελέσματα της δημόσιας συζήτησης (11.2010 - 02.2011)

Κείμενο Οκτωβρίου 2010

Έγγραφα