Sti

Akten for det indre marked

EU skal arbejde aktivt for at skabe velstand og beskæftigelse. Og det skal gå hurtigt her i kølvandet på finanskrisen. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget akten om det indre marked. Der er tale om en pakke, der skal skabe vækst og job i EU.

Siden 1992 har det indre marked givet store fordele og skabt nye muligheder. Men fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker er ikke noget, der kommer fra dag til dag. På visse områder findes der ikke noget ægte integreret EU-marked. Der er huller i lovgivningen. Samtidig betyder administrative forhindringer og manglende håndhævelse, at vi endnu ikke kan høste det fulde udbytte af det indre marked.

Der er også behov for større tillid til det indre marked, så det kan være med til at stimulere den økonomiske vækst. EU skal handle med større konsekvens og overbevisning, så vi kan vise, at det indre marked fører til social fremgang og kan være til fordel for både forbrugere, ansatte og små virksomheder.

Akten for det indre marked, som Kommissionen fremlagde i april 2011, peger på 12 løftestænger til at skabe vækst og øget tillid. I oktober 2012 foreslog Kommissionen et nyt sæt initiativer (akten for det indre marked II) for at udvikle det indre marked yderligere og bruge dets uudnyttede potentiale som drivkraft for vækst.

Akten for det indre marked II (oktober 2012)

Baggrundsdokumenter

Akten for det indre marked I (april 2011)

Resultaterne af den offentlige debat (11.2010 - 02.2011)

Tekst fra oktober 2010

Baggrundsdokumenter