Cesta

Akt o jednotném trhu

Evropa potřebuje účinná opatření na zvyšování prosperity a zaměstnanosti. Tato potřeba se stala ještě palčivější s nástupem finanční krize. Evropská komise proto přijala akt o jednotném trhu. Jedná se o sérii opatření, která mají pomoci oživit ekonomiku Unie a vytvořit pracovní místa.

Od svého vzniku v roce 1992 přinesl jednotný trh obrovský prospěch a osvědčil se i při zvyšování zaměstnanosti. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob však ještě neprobíhá tak hladce, jak by mohl. V některých odvětvích nelze o skutečné integraci trhu hovořit. Chybí odpovídající právní předpisy. Plnému využití potenciálu jednotného trhu Evropské unie brání i administrativní překážky a nedostatečné prosazování pravidel.

K účinné stimulaci hospodářského růstu je třeba posílit i důvěru samotných občanů v jednotný trh. Evropa musí prokázat více odhodlání a přesvědčení a potvrdit, že jednotný trh skutečně přináší prospěch spotřebitelům, pracovníkům i firmám a také pokrok v sociální oblasti.

Akt o jednotném trhu představený Komisí v dubnu roku 2011 obsahuje dvanáct nástrojů na podnícení růstu a posílení důvěry. V říjnu 2012 Komise navrhla druhý soubor kroků (Akt o jednotném trhu II), který má jednotný trh dále rozvíjet a pomoci využít jeho zatím nevyužitý potenciál jakožto hnací prvek růstu.

Akt o jednotném trhu II (v říjnu 2012)

Dokumenty

Single Market Act I (duben 2011)

Výsledky veřejné diskuze (11.2010 - 02.2011)

Text ze října 2010

Dokumenty