Навигационна пътека

Следете EU_Growth в ТуитърFacebookGoogle+Нашият канал в YouTubeНашите RSS емисии

Акт за единния пазар

Европа трябва да предприеме активни и незабавни действия за увеличаване на работните места и благосъстоянието след финансовата криза. Ето защо Европейската комисия прие Акта за единния пазар - серия от мерки за подпомагане на европейската икономика и създаване на работни места.

От 1992 г. до днес единният пазар е донесъл огромни ползи и създал много нови възможности. Но свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора не винаги протича гладко. В някои области наистина единен европейски пазар не съществува. Определени закони липс

За да се ускори икономическия растеж е нужно значително покачване на доверието в единния пазар. Европа трябва да действа по-твърдо и по-убедено, за да покаже, че единният пазар води до социален напредък и може да бъде от полза за потребители, работещи хора и малки фирми.

Актът за единния пазар, представен от Комисията през април 2011 г., посочва 12 мерки за повишаване на растежа и укрепване на доверието. През октомври 2012 г. Комисията предложи втора група действия (Акт за единния пазар II) за по-нататъшно развитие на единния пазар и използване на пълния му потенциал като двигател за растеж.

Акт за единния пазар II (октомври 2012 г.)

Документи

Акт за единния пазар I (април 2011 г.)

Резултати от обществения дебат (11.2010 - 02.2011)

  • Работен документ на службите на Комисията - Преглед на получените в рамките на обществената консултация предложения и коментариPDFen
  • Резултати от обществената консултацияen
  • Конференции, семинари и други прояви

Текст от октомври 2010 г.

Документи