Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Reference documents

Reference documents

International

Legislation

Programme implementation

European GNSS Agency

Public Regulated Service

Security

Background

Mid-term review of the GNSS programmes’ implementation

GNSS Applications

Re-profiling

Initial set up