Διαδρομή πλοήγησης

Πράσινα Βιβλία

Οι πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να ενθαρρύνει τον προβληματισμό επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς ή ιδιώτες) να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης βάσει των προτάσεων που διατυπώνουν.

Οι πράσινες βίβλοι αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια παρουσιάζονται στις λευκές βίβλους.

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων, μπορείτε να δείτε τις πράσινες βίβλους που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο EUR-Lex, δηλαδή τη βάση δεδομένων για την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση απευθείας στον Eur-Lex.

Αναζήτηση ανά έτος δημοσίευσης


2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990

Πράσινα βιβλία που εκδόθηκαν πριν από το 1990

 • Πράσινο Βίβλος για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και την τεχνολογική πρόκληση – Προβλήματα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση English
  COM(88) 172, Ιούνιος 1988
 • Προς μια δυναμική Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πράσινο Βίβλος σχετικά με την ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς των υπηρεσιών και του εξοπλισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών English
  COM(87) 290, Ιούνιος 1987
 • Perspectives for the common agricultural policy. Communication of the Commission to the Council and the Parliament English
  COM(85) 333, Ιούλιος 1985
 • Πράσινο βίβλος για την ίδρυση κοινής αγοράς ραδιοφώνου – τηλεόρασης, ιδιαίτερα μέσω δορυφόρου και καλωδίου English
  COM(84) 300, Μάιος 1984

Αρχή σελίδας

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;