ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)
08/12/2016

Στις 6 Δεκεμβρίου, ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ κ. Ντούγκλας Φραντς παρουσίασαν τα αποτελέσματα για το 2015 του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), το οποίο συγκρίνει τις επιδόσεις 15χρονων μαθητών σε εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο.

Panos Carvounis  (c) EU
08/12/2016

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μιλά για την επίσκεψη του P. Moscovici στην Αθήνα στον Παραπολιτικά FM 90,1 και τον Νίκο Σαμοΐλη (29/11/2016).

Category:
Άρθρα & συνεντεύξεις του Επικεφαλής
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση
08/12/2016

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα Έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και τα προγράμματα της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
08/12/2016

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δρομολόγησε την εφεδρεία συνοριοφυλάκων ταχείας αντίδρασης καθώς και απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Ο Οργανισμός θα είναι πλέον σε θέση να αναπτύσσει εξοπλισμό και μόνιμη εφεδρεία τουλάχιστον 1 500 συνοριοφυλάκων και εμπειρογνωμόνων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
08/12/2016

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο δράσης στο οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως είχε εξαγγελθεί στην ανακοίνωση «Ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν κόσμο σε διαρκή κίνηση» που εγκρίθηκε επ' ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2016.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
08/12/2016

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενέκριναν στις 7/12 να αξιολογούνται από την Επιτροπή οι διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου πριν από την υπογραφή τους.

Category:
Ενέργεια και φυσικοί πόροι
07/12/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, δύο μόλις μήνες αφότου το εξήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, ως πρώτο παραδοτέο των προτεραιοτήτων δράσης που ορίστηκαν στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας. Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών μπορούν να αδράξουν νέες ευκαιρίες ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά στην κοινωνία, σε ολόκληρη την ΕΕ, και να αποκτήσουν ανεκτίμητης σημασίας πείρα και πολύτιμες δεξιότητες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες των νέων και τη βελτίωση των ευκαιριών για μάθηση και σπουδές στο εξωτερικό.

 
07/12/2016

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

 

07/12/2016

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στις 6 Δεκεμβρίου με την πρόταση της Επιτροπής για παράταση, επέκταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Επιτροπής Γιούνκερ.

 

Pages