ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

26/07/2017

Στην Συνέντευξη Τύπου θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα ESTIA (Emergency Support to Integration & Accommodation), πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ελλάδα με την παροχή ενοικιαζομένων δωματίων και χρηματικής ενίσχυσης.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση
26/07/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία λόγω μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχουν στον τομέα της μετεγκατάστασης.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
26/07/2017

Η ένατη έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας, που δημοσιεύτηκε σήμερα, υπογραμμίζει τα πρόσφατα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ.

Category:
Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
Ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ Δημήτρης Αβραμόπουλος
26/07/2017

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την 14η έκθεση προόδου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ και την επανεγκατάσταση προσφύγων εκτός της ΕΕ.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
25/07/2017

Ο Επίτροπος, κ. Pierre Moscovici, αρμόδιος για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, την Φορολογία και τα Τελωνεία, επισκέπτεται την Αθήνα στις 24 και 25 Ιουλίου 2017.

Category:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
25/07/2017

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του 2017 για τις Καταναλωτικές Συνθήκες δείχνει ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές και ότι έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίως όσον αφορά αγορές από άλλες χώρες της ΕΕ.

Category:
Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία
21/07/2017

H Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής & πολιτικής ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Federica Mogherini, επισκέπτεται την Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2017.

 
Category:
Εξωτερική πολιτική της ΕΕ
21/07/2017

Σεισμός έπληξε τις ελληνικές και τις τουρκικές ακτές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ οι αρχικές εκθέσεις αναφέρουν θύματα και ζημιές και στην Κω.

 
20/07/2017

Ένας νέος Χάρτης για την Πολυμορφία και την Ένταξη και νέες ενέργειες προκειμένου το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις να φτάσει τουλάχιστον το 40% μέχρι το 2019 είναι τα δυο κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής ανθρώπινων πόρων της Επιτροπής. 

20/07/2017

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης 24 εκατ. ευρώ με τον ελληνικό Όμιλο Τέρνα Ενεργειακή προκειμένου να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας τριών αιολικών πάρκων στη Βοιωτία. Η τράπεζα Eurobank Ergasias ενήργησε ως συνδανειστής. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του χρηματοδοτικού μέσου του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Pages