ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

27/10/2016

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον «Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές» του 2016, στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 30 κατηγορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές των μεταφορών.

Category:
Μεταφορές και ταξίδια
26/10/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της πρότασης να επεκταθεί ο μηχανισμός συμπληρωματικής πληρωμής ("top-up"), πράγμα που θα ωφελήσει την Ελλάδα.

Category:
Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
Günther Oettinger
26/10/2016

Ο Επίτροπος, κ. Gunther Oettinger, αρμόδιος για τη Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Category:
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Panos Carvounis - Head of EC Representation in Greece
27/10/2016

Άρθρο του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για το "Capital.gr" (25/10/2016).

Category:
Άρθρα & συνεντεύξεις του Επικεφαλής
26/10/2016

Για μια Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

Category:
Θέματα της ΕΕ
26/10/2016

Τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ παρέχουν ήδη υπηρεσίες που ωφελούν εκατομμύρια ανθρώπους. Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι ισχυρή, ανταγωνιστική και δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η σημερινή πρόταση για μια νέα διαστημική πολιτική θα ενθαρρύνει τη χρήση νέων υπηρεσιών και θα προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στο διάστημα.

Category:
Επιστήμη και τεχνολογία
Panos Carvounis  (c) EU
25/10/2016

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης μιλά για τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια στην Ελλάδα, στο CNN Greece (20/10/2016).

Category:
Άρθρα & συνεντεύξεις του Επικεφαλής
25/10/2016

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για τη ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρείες στην ενιαία αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί ένα δικαιότερο και πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη σύστημα φορολόγησης των εταιρειών. 

25/10/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα, για έγκριση από το Συμβούλιο, σύσταση σχετικά με την παράταση αναλογικών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, όπου ήδη πραγματοποιούνται έλεγχοι - σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου - για επιπλέον περίοδο τριών μηνών. Παρότι η κατάσταση σταθεροποιείται σταδιακά, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται ακόμη απόλυτα οι όροι του χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν», ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

 
24/10/2016

Οι συμφωνίες αυτές, υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ. 

Category:
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Pages