ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδησεισ

Pages

20160928 Πάνος Καρβούνης & Χαμόγελο του Παιδιού
30/09/2016

Με τη μέγιστη βαθμολογία (100%) ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - JUSTICE
30/09/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ (βλ. παραρτήματα Ι και ΙΙ), αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ε προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων
28/09/2016

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τα προγράμματα της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, καθώς και την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
26/09/2016

Πανευρωπαϊκή διάκριση για την Ελλάδα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της αξιολόγησης της "Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000", για τη λειτουργία της οποίας στην Ελλάδα έχει την ευθύνη το "Χαμόγελο του Παιδιού"

Panos Carvounis - Head of EC Representation in Greece
26/09/2016

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης σχολιάζει την επικαιρότητα στον ΒHMA FM και τον Μπ. Παπαπαναγιώτου (23/09/2016).

Category:
Άρθρα & συνεντεύξεις του Επικεφαλής
26/09/2016

Η κ.Κλ.Διακομανώλη, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις για το προσφυγικό στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή "Βουλής Βήμα", της κ. Αλ. Κουλούρη (21/09).

Category:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
EU FLAG JUSTICE TRANSPARENCE
29/09/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας μια βασική δέσμευση της Επιτροπής Γιούνκερ για τη διαφάνεια, προτείνει σήμερα να γίνει το Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικό και να καλύπτει και τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Category:
Θέματα της ΕΕ
Corina CRETU 2016
27/09/2016

Σήμερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» και των προσπαθειών για βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή αξιολογεί τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση όσον αφορά τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Category:
Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
26/09/2016

Ο Eπίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στηλιανίδης βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα για να κηρύξει την έναρξη του εμβληματικού προγράμματος της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχεται μηνιαία βοήθεια με τη μορφή «ηλεκτρονικού χρήματος» σε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Τουρκία. 

Category:
Θέματα της ΕΕ

Pages