Διαδρομή πλοήγησης

Πλοήγηση σελίδων

Οι χώρες της Μεσογείου ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED 2014-2020 με προϋπολογισμό άνω των 275 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 224 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο πρόγραμμα έχει διατεθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ.

 

3/6/2015

Η Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική καCorinaCreţu δήλωσε: «Οι μεσογειακές περιφέρειες της Ευρώπης είναι ποικιλόμορφες και περιλαμβάνουν από πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα έως και αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες. Ωστόσο, οι περιφέρειες αυτές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις για να εξοπλίσουν τις οικονομίες τους, να ανταγωνιστούν στο σημερινό ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον και να διαφυλάξουν τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου. Είμαι ευτυχής που η ΕΕ είναι σε θέση να προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μέσω του διακρατικού προγράμματος MED

Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών από 10 κράτη μέλη της ΕΕ (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο - Γιβραλτάρ) και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία).

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

 

 • Τόνωση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), δημόσιων αρχών και ερευνητικών οργανισμών, ώστε να προωθηθεί η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Επένδυση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και της κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
 • Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της βιοποικιλότητας μέσω κοινής ανάλυσης και σχεδιασμού αλλά και μεταφοράς ορθών πρακτικών.
 • Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο μέσω προγραμμάτων συνεργασίας με τη συμμετοχή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εταίρων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές.

Στα αποτελέσματα του προγράμματος αναμένεται ότι θα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Προώθηση της καινοτομίας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στους τομείς της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας και των δημιουργικών κλάδων με αύξηση κατά 16 % του μεριδίου των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που συμμετέχουν σε διακρατικές δραστηριότητες·
 • Αύξηση της ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού του αριθμού των σχεδίων που περιλαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια·
 • Βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης βιώσιμων συστημάτων μεταφορών ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού του μερίδιου των σχεδίων που περιλαμβάνουν ήπιες δράσεις μεταφορών με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στις πόλεις·
 • Βελτίωση κατά 10 % του επιπέδου βιωσιμότητας του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές των χωρών που συμμετέχουν στο MED με καλύτερη συνεργασία και στη βάση ενός κοινού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού·

Η παρουσίαση του προγράμματος MED 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2015 στη Μασσαλία.

                       

 

Κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠ:

Συνολική αξία:                                                 275 905 320 ευρώ

Συνολική συνεισφορά του ΕΤΠΑ:                     224 322 525 ευρώ

Συνολική συνεισφορά του ΜΠΒ ΙΙ:                   9 355 783 ευρώ

 

Διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα 2014-2020

H ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ

 

Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU#CohesionPolicy 

 

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου

Κρατήστε επαφή

Σημεια Επικοινωνιας Europe Direct

Newsletter

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Ναι Όχι