ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Crowd Dialogue Europe (Αθήνα, 21/09/2017)

H εκδήλωση με θέμα την εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης επιχειρηματικών προτάσεων και καινοτόμων έργων "crowdfunding", θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο κτήριο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα και ώρα 9:00, στην οποία θα συμμετέχει η κα Άννα Δάντη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ημερομηνία: 
21/09/2017 - 09:00

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η Αθήνα είναι, το 2017, η πόλη που φιλοξενεί Ευρωπαίους Crowd Experts, όλους με κίνητρο την επίτευξη του κοινού στόχου: να ενεργοποιήσουν το πλήθος για το γενικότερο καλό. Ενδιαφερόμενα μέρη και από τα 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη, εκπροσωπούμενα από ειδικούς Εθνικούς Ηγήτορες θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν ποικίλα σενάρια crowd-disruption από τον επαγγελματικό, πανεπιστημιακό και πολιτικό χώρο. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και η μεθοδολογία του crowd-funding, οι σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς και πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στόχος της εκδήλωσης είναι οι ομιλητές/αυθεντίες στο χώρο του crowdfunding να μεταδώσουν την εμπειρία τους και να παρουσιάσουν τα απαραίτητα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές.

Για πληροφορίες και εγγραφές: http://www.crowddialog.eu/