ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης - Γραφείο Αθηνών

Στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Το Γραφείο, υποστηρίζει μεταφραστικά και γλωσσικά τις υπηρεσίες της Αντιπροσωπείας και επιπλέον:

 • συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που προωθούν το επάγγελμα του μεταφραστή. Παραδείγματα: ο διαγωνισμός Juvenes Translatores για νέους μεταφραστές και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών European Master’s in Translation·
 • διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό ή για ειδικούς στον γλωσσικό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου·
 • συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια·
 • καλλιεργεί επαφές με ελληνικούς φορείς (εκπαιδευτικούς και γλωσσικούς φορείς, υπουργεία, γλωσσική βιομηχανία, μεταφραστές) με στόχο την ανάπτυξη του μεταφραστικού επαγγέλματος και της μεταφραστικής αγοράς·
 • αναπτύσσει δίκτυα ορολογίας συνεργαζόμενο με ελληνικούς φορείς, για τη βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης στα όργανα της ΕΕ·
 • απαντά σε ερωτήματα ειδικών και κοινού για την πολιτική της Επιτροπής στον τομέα των γλωσσών.

Διεύθυνση επικοινωνίας DGT-ATHENS@ec.europa.eu

 

Δραστηριότητες της ΓΔ Μετάφρασης στην Ελλάδα

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

Η ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας ανακοινώθηκε σε Ημερίδα Εργασίας που οργάνωσαν το Γραφείο Αθηνών και το Γραφείο Λευκωσίας στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Δίκτυο και τις διαδικασίες συμμετοχής υπάρχουν στην ειδική σελίδα για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας . Εκεί αναρτώνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Δικτύου και των συνεδριάσεων της Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και πληροφορίες για σχετικές εκδηλώσεις.

Επόμενες εκδηλώσεις του Γραφείου Αθηνών

12 Νοεμβρίου 2016 : Συνέδριο «Γλωσσικά επαγγέλματα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά». Το Συνέδριο θα γίνει στο αμφιθέατρο AULA της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διοργανώνεται από τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πρόγραμμα

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται διαδικτυακή προεγγραφή.

2 Δεκεμβρίου 2016: Ημερίδα Εργασίας «Οπτικοακουστική μετάφραση και πρόσβαση ατόμων με αναπηρία». Η Ημερίδα Εργασίας διοργανώνεται στην Κέρκυρα από το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το πρώτο μέρος της Ημερίδας Εργασίας θα διεξαχθεί κατά μεγάλο μέρος στα Αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν μόνον κατόπιν προσκλήσεως. Προσωρινό πρόγραμμα (Αγγλικά, Ελληνικά)

Περισσότερες πληροφορίες DGT-ATHENS@ec.europa.eu.

Παλαιότερες εκδηλώσεις

Ημερίδα Εργασίας «Αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο και πνευματικά δικαιώματα». Την Ημερίδα Εργασίας οργάνωσαν, στις 7 Απριλίου 2016, τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα πρακτικά της Ημερίδας Εργασίας εδώ

Ημερίδα Εργασίας «Εφαρμογή της οδηγίας 2010/64/ΕΕ και δικαστηριακή μετάφραση και διερμηνεία». Την Ημερίδα Εργασίας οργάνωσαν στις 8 Απριλίου 2016, τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα πρακτικά της Ημερίδας Εργασίας εδώ

Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων . Ημερίδα που διοργάνωσε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, η Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination - ELRC)» σε συνεργασία με το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της ΕΕ. Στόχος του σχετικού έργου είναι η συλλογή γλωσσικών πόρων από τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ για τη δημιουργία συστημάτων αυτόματης μετάφρασης, τα οποία θα ικανοποιούν καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών ανά την Ευρώπη. Οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες της Ημερίδας Εργασίας εδώ. Τα συμπεράσματα της Ημερίδας εδώ.

Εργαλεία υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας στους υπολογιστές: ελλείψεις και προοπτικές . Στο πλαίσιο των Ημερίδων της δράσης «Μεταφράζοντας την Ευρώπη» το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / ΕΚ «Αθηνά» διοργάνωσαν σχετική Ημερίδα στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Πρόγραμμα και συμπεράσματα  Αφίσα  και  Βιογραφικά ομιλητών της Ημερίδας. Οι ομιλίες μαζί με τις διαφάνειες έχουν αναρτηθεί στο www.blod.gr .

Πτυχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών – μετάφραση και αξιολόγηση . Στο πλαίσιο των Ημερίδων της δράσης «Μεταφράζοντας την Ευρώπη», τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσαν Ημερίδα Εργασίας στις 3 Οκτωβρίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. ΠρακτικάΑφίσα  και Βιογραφικά ομιλητών. Οι ομιλίες μαζί με τις διαφάνειες έχουν αναρτηθεί στο  www.blod.gr .

Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση . H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης) σε συνεργασία με το Ελληνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) και την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) διοργάνωσαν στις 29 και 30 Μαΐου 2015 σχετικό σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών. Αξιολόγηση και συμπεράσματα του Σεμιναρίου   (1.03 Mb).

Καθορισμός των απαιτήσεων έρευνας χαρτογράφησης του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο . Η εν λόγω Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Απριλίου 2015 σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επισημαίνονται δύο προηγούμενες σχετικές μελέτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα η μελέτη για το μέγεθος της γλωσσικής βιομηχανίας στην ΕΕ και η μελέτη για την κατάσταση του επαγγέλματος του μεταφραστή στην ΕΕ). Πρακτικά και συμπεράσματα της Ημερίδας εργασίας   (954 kB).

Ο Πολύγλωσσος Οδυσσέας . Από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2015 η περιοδεύουσα έκθεση μεταφράσεων της Οδύσσειας στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη  στον Πειραιά (όπου συνδυάστηκε με 130 σπάνιες εκδόσεις του ίδιου έργου από την πλούσια Ιστορική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος). Στις 2 Μαρτίου οργανώθηκε εκδήλωση στην οποία μίλησαν οι ομότιμοι καθηγητές Δημήτρης Μαρωνίτης και Θεοδόσης Τάσιος και τραγούδησε η Φένια Παπαδόδημα (η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και διατίθεται διαδικτυακά στο blod.gr).

Στη συνέχεια, από τις 27 Απριλίου μέχρι τις 29 Μαΐου 2015 η έκθεση φιλοξενήθηκε στη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη (βλ. σχετικό ρεπορτάζ (9.93 Mb)). Με αφορμή την έκθεση οργανώθηκαν Δραστηριότητες Γλωσσικής Αφύπνισης, ένα Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η Οδύσσεια της Οδύσσειας: οι μεταμορφώσεις του ομηρικού κειμένου στην παγκόσμια λογοτεχνία», μια Περφόρμανς με τίτλο «Οδυσσέας και κάτι» και τέλος μια Ανάγνωση αποσπασμάτων της ραψωδίας Λ (Νέκυια) από τον ηθοποιό και καθηγητή του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ Δημήτρη Ναζίρη (αναζητείστε το βίντεο της εκδήλωσης στον ιστότοπο της έκθεσης).

Τέλος, η έκθεση ταξίδεψε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου φιλοξενήθηκε από τις 11 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου 2016. Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση με υλικό της Βιβλιοθήκης για την Οδύσσεια, με τίτλο «Περιπλανήσεις της Οδύσσειας στο χώρο και το χρόνο». Με αφορμή την έκθεση οργανώθηκε στις 13 Απριλίου 2016 σχετική Ημερίδα που περιελάμβανε δύο ενότητες - Μεταμορφώσεις της Οδύσσειας στην Ελληνική Λογοτεχνία & Ο Οδυσσέας στην Ελληνική Διασπορά - και απαγγελία από τον ηθοποιό και επίκουρο καθηγητή Θεατρολογίας κ. Μανώλη Σειραγάκη μέρους της ραψωδίας π' σε μετάφραση Γεωργίου Ψυχουντάκη. Πρόγραμμα της Ημερίδας . Το βίντεο της ημερίδας έχει αναρτηθεί εδώ.

Συνέδριο για «Το μέλλον των Γλωσσικών Επαγγελμάτων» . Στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης με τίτλο «Μεταφράζοντας για την Ευρώπη», το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά οργάνωσαν στις 8 Νοεμβρίου 2014 ένα συνέδριο για «Το μέλλον των Γλωσσικών Επαγγελμάτων». Αφίσα, Πρόγραμμα, Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή,  Βιογραφικά ομιλητών και συντονιστών, Συμπεράσματα. Όλες οι ομιλίες και οι διαφάνειες έχουν αναρτηθεί στο www.blod.gr.

Το σύστημα αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει πιλοτικά στις Δημόσιες Διοικήσεις των κρατών μελών (και στους οργανισμούς που εξομοιώνονται με δημόσιο), το σύστημα αυτόματης μετάφρασης MT@EC που έχει αναπτύξει για εσωτερική χρήση. Το σύστημα διατίθεται δωρεάν μέσω του ασφαλούς δικτύου sTESTA (πρόσβαση μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ) αλλά και μέσω του κοινού διαδικτύου.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση, οι χρήστες πρέπει να ανήκουν σε δημόσια υπηρεσία (όπως αποδεικνύεται από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους) και να έχουν κωδικό της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS). Ο εν λόγω κωδικός αποκτάται με την υποβολή σχετικής αίτησης στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο σύστημα MT@EC, ο κωδικός αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DGT-MT@ec.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες: Διαφάνειες των παρουσιάσεων που έγιναν το Μάιο του 2014 για ενημέρωση των μεταφραστικών υπηρεσιών των Υπουργείων. Σύντομη περιγραφή του συστήματος. Όροι πιλοτικής χρήσης για τις δημόσιες υπηρεσίες. Αξιολόγηση της δράσης ενημέρωσης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες :

Εκδηλώσεις

 1. 27-28 October 2016 «Translating Europe Forum - translation tools and technologies», Brussels
 2. Συνέδριο «Η εκπαίδευση διδασκόντων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας OnLine- πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ 2» (14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα)
 3. 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (12-14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα).
 4. Συνέδριο Translating Europe Forum (All about youth) (29-30 Οκτωβρίου 2015, Βρυξέλλες).
 5. 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων (23-25 Μαΐου 2013, Θεσσαλονίκη)
 6. Ημερίδα για Το επάγγελμα του μεταφραστή στην Ελλάδα σήμερα (17 Οκτωβρίου 2012)

Μελέτες

 1. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: « Μετάφραση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας » (Translation and intellectual property rights)
 2. Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Γλώσσες και απασχολησιμότητα» (Languages and employability).
 3. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Συγκρισιμότητα των εξετάσεων ξένων γλωσσών στην Ευρώπη» (Study on comparability of language testing in Europe).
 4. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μετάφραση ως δημόσια υπηρεσία στο πλαίσιο διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας» (Public service translation in cross-border healthcare).