Viktigt rättsligt meddelande
  
Skippa språkmenyn
Europaflaggan - länk till hemsidan för webbplatsen EUROPA
 NyheterVerksamhetsområdenInstitutionerEU - en översiktEU-HandlingarInformationskällor
 
 Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Webbplatsen "EUROPA"
 

Varning

De programmeringstekniker som används i sökvertyg förbättras kontinuerligt men är fortfarande långt ifrån perfekta. Vi vill därför varna dig för att vissa av de frågor som ställs kan fungera på ett oförutsägbart sätt. De förväntade resultaten avviker ofta från de som användarna får.

Ofta uppstår missnöje och klagomål vad gäller problemen med dagens sökverktyg, vilka skulle kunna lösas bättre om hänsyn togs till vissa olösta tekniska och driftsmässiga problem:

  1. Att utforma ett program som klarar av komplicerade frågor är en svår uppgift, framförallt på grund av tvetydigheter i det dagliga språket. Därför innehåller sökprogrammen ofta felaktigheter och fungerar nyckfullt. I en flerspråkig miljö, som är fallet med Europa-servern, är denna typ av problem särskilt framträdande.

  2. Ett stort antal dokument på webbservrarna är inte tillräckligt strukturerade för att kunna hämtas med sökvertyg. Till exempel framstår skillnaderna mellan den information som framställs och innehållet i informationen ofta som oklar för sökprogrammet.

  3. Användarinstruktionerna riktas till en bred och varierande publik där experter blandas med förstagångsanvändare. Detta leder ofta till otillfredsställande resultat vad gäller manualens uppbyggnad och innehåll.

Hem

 

Till början av sidan