Navigation path

Search

Loading...
  • pdf
    Annual Financing Agreement - Slovakia

    22 Mar 2001 -
    1 ŠPECIÁLNY PREDVSTUPOVÝ PROGRAM PRE POLNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ROCNÁ FINANCNÁ DOHODA medzi KOMISIOU EURÓPSKÝCH SPOLOCENSTIEV V MENE EURÓPSKEHO SPOLOCENSTVA a SLOVENSKOU REPUBLIKOU 2 ROCNÁ FINANCNÁ DOHODA Komisia európskych spolocenstiev, dalej uvádzaná ako ”komisia” konajúca za a v mene Európskeho spolocenstva, dalej uvádzané ako ”spolocenstvo”