Loading...
Search term(s)
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Type
Restricted
AGRICULTURE
Language
English
Terms appearing
anywhere in the page
Sort by
relevance
Filter by
All

1 Result(s) | Showing 1 – 1 for Poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaRSS Feed
  • pdf
    Annual Financing Agreement - Slovakia

    1 ŠPECIÁLNY PREDVSTUPOVÝ PROGRAM PRE POLNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ROCNÁ FINANCNÁ DOHODA medzi KOMISIOU EURÓPSKÝCH SPOLOCENSTIEV V MENE EURÓPSKEHO SPOLOCENSTVA a SLOVENSKOU REPUBLIKOU 2 ROCNÁ FINANCNÁ DOHODA Komisia európskych spolocenstiev, dalej uvádzaná ako ”komisia” konajúca za a v mene Európskeho spolocenstva, dalej uvádzané ako ”spolocenstvo”
    22 Mar 2001