Loading...
Vyhľadávanie výrazov
Organic Farming
Typ
Obmedzenie
AGRICULTURE
Jazyk
slovenčina
Výrazy vyhľadávať
kdekoľvek na stránke
Zoradiť podľa
relevance
Usporiadať podľa
All

Počet výsledkov: 36 | Zobrazuje výsledky: 1 – 10 pre výraz Organic FarmingRSS Feed
 • web
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Európska komisia

  Short-term outlook for arable crops, meat and dairy markets (Autumn 2014 edition) Report: "Empowering rural stakeholders in the Western Balkans" [3 MB] 7th Financial Report on EAGF: financial year 2013, and working document Agricultural Markets Brief n° 3: "The rapid growth of EU organic farming - Key facts and figures" [317 KB] Akcie 23/10/2014 - 27/10/2014 - "Salone del Gusto" (Turin, Italy) CHOP
  14 Oct 2014
 • web
  Konzultácia o úlohe rodinných fariem, kľúčových výzvach a prior...

  Cereals, oilseeds and proteins Cotton Energy and non-food crops Agriculture and Environment Flax and Hemp Flowers and Ornamental Plants Dried Fodder Forestry and Cork Fruit and vegetables Hops International aspects Milk Olives and derived products Organic farming Pigmeat Poultrymeat and Eggs Promotion of Agricultural Products Quality of Agricultural Production Rice Rural Development Seeds Sheepmeat
  03 Oct 2014
 • web
  Konzultácia o revízii politiky EÚ v oblasti ekologického poľnoh...

  Podkladové dokumenty   Kontaktné údaje Zodpovedný útvar: European Commission (Európska komisia) Directorate-General for Agriculture and Rural Development (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) Unit H.3 - Organic farming (Oddelenie H3 – Ekologické poľnohospodárstvo)   E-mail:   Poštová adresa:
  03 Oct 2014
 • web
  Databáza - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  Ecológico Email: Website: Target: Spain Keywords: Asociación Valor Ecológico, Organic Value Association, Organic livestock sector, Pastorea, Newsletter, Training, Online, Business guide, Conversion, CO2 emissions, Project 2013 PASTOREA. Desarrollo de Cadenas de Valor en el Sector de la Ganadería Ecológica - PASTOREA (Grazing): Development of value chain in organic farming sector The overall goal
  15 Oct 2014
 • web
  Bulharsko - 50 rokov SPP

  how to maintain the production capacity of the communities; quality, diversity, health – the European agricultural policy and production; the future of rural society (also through the eyes of young agri professionals); organic farming and agritourism. 01/06/2012 - 31/08/2012 Sofia The information campaign “CAP: re:turn to the future” is pleased to announce a video/photo competition “RE:TURN
  15 May 2012
 • pdf
  DG Agri Organic farming

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo – Organické poľnohospodárstvo Televízny šot „Mlieko“ Nasledovný televízny šot predstavujúci mlieko ako produkt so zameraním na európskych spotrebiteľov bol vyrobený pre celoeurópsku kampaň za organické poľnohospodárstvo pod záštitou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj
  07 Jul 2008
 • pdf
  DG Agri Organic farming

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo – Organické poľnohospodárstvo Televízny šot „Olivový olej“ Nasledovný televízny šot predstavujúci olivový olej ako produkt so zameraním na európskych spotrebiteľov bol vyrobený pre celoeurópsku kampaň za organické poľnohospodárstvo pod záštitou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo
  07 Jul 2008
 • pdf
  untitled

  EÚ) č. 1305/2013. 11 Pozri štúdiu „Use and Efficiency of Public Support Measures addressing Organic Farming“, november 2011, dostupnú na: http:/ec.europa.eu/agriculture/external-studies/organic-farming-support_en.htm. SK 6 SK Pozitívne účinky ekologického poľnohospodárstva na životné prostredie prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie v oblasti biodiverzity do roku 202012, oznámenia
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  on organic farming (Hodnotenie právnych predpisov EÚ o ekologickom poľnohospodárstve), Thünen Institute of Farm Economics http:/ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm. SK 65 SK 1.5.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými finančnými nástrojmi Návrh je v súlade s novou SPP, napr. s novým nariadením o priamych platbách57,
  24 Mar 2014
 • pdf
  organic-farming_sk

  30 % VEK POĽNOHOSPODÁRI DO 55 ROKOV Pracujúci v odvetví ekologického poľnohospodárstva 61,3 % Pracujúci v odvetví bežného poľnohospodárstva 44,2 % SPOTREBITEĽSKÁ HODNOTA trhu s ekologickými potravinovými produktmi v EÚ v roku 2011 bola 19,7 mld. EUR TEMPO RASTU 9 % od roku 2010 do roku 2011 INÉ OVOCIE 21 % Facts and figures on organic agriculture in the European Union, Organic Monitor,
  28 Jan 2014