Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  Draft Fact Sheet – New perspectives for EU Rural Development

  24 nov 2006 -
  tehnoloogiat ja teenuseid, mida tuleb käsitleda ühtse tervikuna ja mille suhtes tuleb rakendada sihtotstarbelisi poliitilisi meetmeid. 1 25 liikmesriigiga ELis. 2 Prantsuse keeles: „Liaison entre actions de développement rural”. 3 15 liikmesriigiga EL enne 2004. aasta mai laienemist 25 liikmesriigini. 4 Leaderiga on alates selle algusest 1991. aastal ELi maarahvastikule antud meetod, kuidas kaasata
 • pdf
  LEADER-LÄHENEMINE

  02 aug 2007 -
  Leader ergutab sotsiaal-majanduslikke üksusi tegema koostööd, et toota kaupu ja teenuseid, mis annavad suurimat lisandväärtust oma piirkonnas. (1) 25 liikmesriigiga ELis. (2) Prantsuse keele liaison entre actions de développement rural. (3) 15 liikmesriigiga EL enne laienemist 25 liikmesriigini 2004. aasta mais. 6 Lühike ülevaade Leaderist Leader-programmiga tehti algust 1991. aastal ning selle
 • pdf
  mag11_et

  14 apr 2009 -
  parandamine ja asjaolu, et neid kasutavad kohalikud ettevõtted, aidanud neile turgudele paremini siseneda.”Võrgustike loomine oli ülioluline teabe ja uute töömeetodite levitamiseks, et saavutada kvaliteedistandardid, aga ka selleks, et ühendada põllumajandus- ja turismisektori ettevõtteid. Smålandis (Rootsi) oli Leaderil võrgustike loomise kontekstis põhiroll projektijuhtimise õppimisprotsessi
 • pdf
  mag6_et

  28 mai 2007 -
  kvaliteetset jogurtit. Kuus toodetakse umbes kaks miljonit ühikut. Meiereis kasutatakse kõrgtasemel tehnoloogiat ja meierei ise on ELi poolt akrediteeritud; • 225 loomast koosnev piimakari; • aed ja puukool, kus kasvatatakse metsa- ja kohalikke taimi, et aidata kaasa looduse säilitamisele ning metsa uuendamisele; • tööteraapia osakond, mille peamine eesmärk on integreerida patsiente sotsiaalselt