Navigation path

Sök

Loading...
 • web
  Kommunikationspriset 2013 - Jordbruk och landsbygdsutveckling

  22 apr 2015 -
  new Common Agricultural Policy and its impact on European citizens Kategori: Kommunikation med allmänheten Organisation: Unións Agrarias-UPA Länder: Spanien  Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika – European Future of Croatian farmers Kategori: Kommunikation med allmänheten Organisation: Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development Länder: Kroatien  Village Folk – Ljudje
 • web
  Winners 2014 - Jordbruk och landsbygdsutveckling

  22 apr 2015 -
  Die neue Ländliche Entwicklung 2020 Kategori: Kommunikation med berörda aktörer Organisation: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Länder: Austria Innov'Action : concilier performance économique, sociale et environnementale Kategori: Kommunikation med berörda aktörer Organisation: Chambres d'agriculture France (pilote : Assemblée Permanente des Chambres
 • pdf
  Gemensamma utvärderingsfrågor med kriterier och indikatorer - F...

  28 nov 2001 -
  fallstudier…), nationell/regional statistik, Eurofarm (se bilaga 1 till kommissionens beslut 98/377/EG), Europeiska kommissionen, jordbruk (Europeiska gemenskapernas publikationsbyrå), 1999: "Agriculture, environment, rural development, Fact and figures, a challenge for agriculture", Eurostat "Les indices de Ruralité et de développement rural" Slutrapport första fasen CCAM-yttrande 181/98, OECD:
 • pdf
  Microsoft Word - R013VDAT

  09 feb 2000 -
  resultatindikatorer för att 5 1) Europeiska kommissionen: Agriculture, environment, rural development; Fact and Figures – A Challenge for Agriculture, 1999 (Jordbruk, miljö och landsbygdsutveckling, Fakta och siffror – en utmaning för jordbruket, 1999). 2) Under utarbetande: Indices de rurality et de developpement rural. 18 bedöma resultat och effektindikatorer för att bedöma effekterna. I
 • pdf
  mag11_sv

  14 apr 2009 -
  utvecklingsinsatserna i området.” LAG-gruppens avgörande betydelse för att främja integration Att knyta samman intressenter och projekt och ”L”-et i Leader är den viktigaste enskilda funktionen i åtgärden Liens entre actions de développement de l’économie rurale (”Samordning av åtgärder för utvecklingen av landsbygdsekonomin”) i gemenskapsinitiativet Leader. LAG-gruppernas arbete