Loading...
Søgeord
Agriculture biologique
Type
Begrænset
AGRICULTURE
Sprog
dansk
Ord, som forekommer
overalt på siden
Sorter efter
relevance
Filtrer efter
All

52 resultater | Viser resultat 1 – 10 for Agriculture biologiqueRSS Feed
 • web
  Priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik 2013 ...

  PAC y sus repercusiones en la ciudadanía europea – The new Common Agricultural Policy and its impact on European citizens Kategori: Kommunikation til offentligheden Organisation: Unións Agrarias-UPA Lande: Spanien Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika – European Future of Croatian farmers Kategori: Kommunikation til offentligheden Organisation: Paying Agency for Agriculture, Fisheries
  04 Sep 2014
 • web
  Bedste praksis - Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

  farmers, retailers and restaurateurs to switch to organics. New programmes have been produced each year since 2010 and were disseminated via TV (Group MG), social media (Agence BIO’s Youtube channel, Agriculture Biologique’s Facebook page), DVDs and events (exhibitions and training courses organised by Agence Bio). The programmes sought to explain that the European and AB organic labels guarantee
  25 Aug 2014
 • web
  Landbrug - Undersøgelser vedrørende de central- og østeuropæisk...

  Landbruget er den mest udbredte form for arealanvendelse, idet i gennemsnit over 55% af det samlede areal i de central- og østeuropæiske lande anvendes til landbrug. Endvidere er landbruget en vigtig faktor, når det gælder forvaltning af jord-, vand- og luftressourcer (herunder biologisk mangfoldighed) og formgivning af det åbne land. I overgangsperioden gik forbruget af gødningsstoffer og agrokemiske
  13 Jan 1999
 • web
  Landbrug - Undersøgelser vedrørende de central- og østeuropæisk...

  der anvendtes under det tidligere politiske system, var særligt skadelige for miljøet: intensivt kvægopdræt uden naturlig græsning, overdreven eller ukorrekt anvendelse af gødning og pesticider og brug af meget store jordlodder, der reducerer den biologiske mangfoldighed. Liberaliseringen og recessionen har medført en generel nedgang i intensiteten. Inputtet er blevet mindre, den animalske produktion
  13 Jan 1999
 • web
  Landbrug - Hvad mener EU's borgere om den fælles landbrugspolit...

  produktion til forbrugernes forventninger: 80% Forbedre levevilkårene på landet: 77% Gøre det europæiske landbrug mere konkurrencedygtigt på verdensmarkedet: 77% Sikre landmændene stabile og tilfredsstillende indkomster: 77% Fremme diversiteten i fødevarerne og i aktiviteterne på landet: 73% Fremme biologisk landbrug: 72% Beskytte de europæiske fødevarers smag: 73% Beskytte de europæiske
  10 May 2001
 • pdf
  untitled

  DE: ökologisch, biologisch. ET: mahe, ökoloogiline. EL: βιολογικό. EN: organic. FR: biologique GA: orgánach HR: ekološki. IT: biologico LV: bioloģisks, ekoloģisks LT: ekologiškas LU: biologësch HU: ökológiai MT: organiku NL: biologisch PL: ekologiczne PT: biológico. RO: ecologic SK: ekologické, biologické, SL: ekološki FI: luonnonmukainen SV: ekologisk. - DA 45 DA BILAG V DEN
  24 Mar 2014
 • pdf
  Fælles evalueringsspørgsmål med kriterier og indikatorer - Fork...

  stikprøver, casestudy …); nationale/regionale statistikker; lokale gruppers ikkesystematiske indsamling af oplysninger om forekomsten af arter; Eurofarm (jf. bilag 1 til Kommissionens beslutning 98/377/EF); Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999: "Agriculture, Environment, Rural Development: Fact and Figures - A Challenge for Agriculture. )RUNODUHQGH?EHP?UNQLQJHU
  28 Nov 2001
 • pdf
  leaflet_da

  gæring 11 % CH4 – Forvaltning af husdyrgødning 7 % N2O – Forvaltning af husdyrgødning 0 % CH4 – Risdyrkning 59,0 % Energi, ekskl. transport 21,0 % Transport 9,0 % Landbrug 8,0 % Industri 3,0 % Affald Kilde: European Commission, DG Agriculture elaboration based on EEA data 8 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 105 100 95 90 85 80 75 70 3. Hvordan
  14 Jan 2009
 • pdf
  mag6_da

  hængebro, en 60 m lang 0xBB tør rutschebane 0xAB , en trælabyrint, to 0xBB Tarzanhuse 0xAB med overnatningsmuligheder (36 senge), en rævegrav og 0xBB sikre 0xAB steder til balanceøvelser. Der findes også et lydsystem, som forstærker skovens lyde. Foruden det åbenlyse underholdningsaspekt har trækronestien også en uddannelsesmæssig værdi. En natursti giver oplysninger om træernes biologi,
  02 Apr 2007
 • pdf
  MTE report DK

  effekt har haft på indkomsten. Dette er i modstrid med de umiddelbare forventninger om, at omlægningen i hvert fald på længere sigt medfører en forøget indkomst fra jordbrugsdriften. Endvidere har Natur og miljøprojektordningen en meget høj grad af effekt i forhold til ønskerne om at bevare og fremme miljøvenlig drift på landbrugs- og naturarealer, fremme den biologiske mangfoldighed, forbedre
  31 May 2011