Navigation path

Vyhledávání

Loading...
 • web
  Komunikační síť společné zemědělské politiky (SZP) - Zemědělstv...

  02 X 2015 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Jazyk cs Komunikační síť společné zemědělské politiky (SZP) vítejte v komunikační síti SZP Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova! V různých částech těchto webových stránek máte možnost: dozvědět se vše o cenách udělovaných za komunikaci v oblasti SZP a stáhnout si přihláškový formulář. využít databáze,
 • web
  Databáze - Zemědělství a rozvoj venkova

  22 IV 2015 -
  farmers, retailers and restaurateurs to switch to organics. New programmes have been produced each year since 2010 and were disseminated via TV (Group MG), social media (Agence BIO’s Youtube channel, Agriculture Biologique’s Facebook page), DVDs and events (exhibitions and training courses organised by Agence Bio). The programmes sought to explain that the European and AB organic labels guarantee
 • web
  Ročník 2013 - Zemědělství a rozvoj venkova

  22 IV 2015 -
  Unións Agrarias-UPA Země: Španělsko Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika – European Future of Croatian farmers Kategorie: Komunikace zaměřená na veřejnost Organizace: Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development Země: Chorvatsko Village Folk – Ljudje Podeželja Kategorie: Komunikace zaměřená na veřejnost Organizace: RTV Slovenija Země: Slovinsko Zvláštní
 • web
  Winners 2014 - Zemědělství a rozvoj venkova

  22 IV 2015 -
  Zemědělství a rozvoj venkova Jazyk cs . Vítězové Tři nominovaní v každé kategorii, které porota vybrala předem, měli příležitost představit svůj projekt mezinárodnímu publiku složenému z odborníků na komunikaci. O konečném pořadí se rozhodlo v živém hlasování při slavnostním předávání cen. Toto jsou vítězové ceny za komunikaci v oblasti SZP za rok 2014! Lebenswert.
 • pdf
  untitled

  24 III 2014 -
  organic. FR: biologique. GA: orgánach. HR: ekološki. IT: biologico. LV: bioloģisks, ekoloģisks. LT: ekologiškas. LU: biologësch. HU: ökológiai. MT: organiku. NL: biologisch. PL: ekologiczne. PT: biológico. RO: ecologic. SK: ekologické, biologické. SL: ekološki. FI: luonnonmukainen. SV: ekologisk. - CS 46 CS PŘÍLOHA V LOGO EVROPSKÉ UNIE PRO EKOLOGICKOU PRODUKCI A KÓDOVÁ ČÍSLA 1. Logo
 • pdf
  04_cs

  09 X 2007 -
  V témže období se počet hospodářských subjektů působících v ekologické produkci zvýšil o více než 6 %. • • • • • AGRI NEWSLETTER 2007/04 -2- ? http:/ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm ? http:/blogs.ec.europa.eu/fischer-boel Organic area against total Utilised Agricultural Area in %, 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% MT PL IE CY BE FR LT LU NL HU ES UK EU25 DE SK SI DK
 • pdf
  untitled

  06 XII 2013 -
  causes and prevention, FAO, 2011. 22 Hall, K. D., Guo, J., Dore, M., Chow, C. C.: The progressive increase of food waste in America and its environmental impact, in: PLoS ONE, Vol 4, 11 (2009). 23 Parfitt, J., Macnaughton, S. Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050, in: Philosophical Transactions of the Royal Society: Biology, 365 (2010), s. 3065– 3081.
 • pdf
  untitled

  28 XI 2013 -
  nicméně zůstalo omezené zapojení koncových uživatelů s přímým vlivem na „využívání“ genetických zdrojů a nedostatečná spolupráce a výměna informací a poznatků mezi příslušnými aktéry. Politika v oblasti výzkumu pokrývá celou škálu činností souvisejících s genetickými zdroji: charakterizaci (genomika, fenotypizace, molekulární biologie), lepší šlechtitelské
 • pdf
  166001_INT_CS

  12 XII 2008 -
  imezi turisty. Již vdruhé polovině roku 2005 zde bylo 162 000 návštěvníků, vroce 2006 pak 200 000 (více než 200 000 vroce2007). Peníze,které byly od těchto návštěvníků vybrány, se již používají na rozšíření stezky. Kromě očividných aspektů zábavy má stezkavkorunách stromů ivzdělávací hodnotu. Značená cesta podává informace o biologii stromů, rozličných druzích
 • pdf
  mag6_cs

  23 V 2007 -
  pro trénování rovnováhy. Trasy jsou vybaveny zvukovým systémem, který zesiluje zvuky lesa. Kromě zábavy má cesta v korunách stromů i výchovněvzdělávací hodnotu. Přírodní stezka nabízí informace o biologii stromů, různých druzích dřeva a jejich hospodářském využití i o přírodním cyklu lesů. Na vytvoření „cesty v korunách stromů“ se podílely různé zájmové