Navigation path

Sök

Loading...
 • web
  Jordbruk - Publikationer Newsletter

  01 apr 2005 -
  and healthier consumer habits [ ] N° 04: Commission outlines European response to mitigate effects of rising global food prices N° 03: Livsmedel och jordbruk: EU:s jordbrukspolitik moderniseras så att jordbrukarna ska kunna svara på den ökande efterfrågan [ ] N° 02: Transparency: All recipients of EU farm aid to be published by April 2009 N° 01: CAP reform: Wine reform will boost competitiveness
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Publikationer Newsletter

  01 apr 2005 -
  sv           >                      2005 Nr 78 - December 2005 - Januari 2006 Hongkong: Resultaten från WTO:s ministermöte i december  [ 81KB] Nr 77 - November 2005 Bättre lagstiftning – mindre byråkrati: Kommissionen föreslår en viktig förenklingsstrategi för den gemensamma jordbrukspolitiken  [ 471KB] Nr 76 - September-Oktober 2005 Bananstriden: ännu inget avgörande
 • web
  Jordbruk - Publikationer Newsletter

  01 apr 2005 -
  sv           Newsletter                     2007 N° 05: Jordbruk: ”Hälsokontroll” av den gemensamma jordbrukspolitiken – för större enhetlighet och flexibilitet [ ] N° 04 : Ekologisk mat: Ny förordning som ska främja den fortsatta utvecklingen av den europeiska produktionen av ekologiska livsmedel [ ] N° 03 : Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken: EU förväntas
 • pdf
  EN

  19 nov 2010 -
  livsmedelskedjan, konkurrensnivån i alla delar av livsmedelskedjan, kontraktsförhållanden, behovet av omstrukturering och konsolidering av jordbrukssektorn, öppenhet och insyn, samt funktionssättet för marknaden för råvaruderivat från jordbruket. Landsbygdsutveckling Landsbygdsutvecklingspolitiken, som är en integrerad del av den gemensamma jordbrukspolitiken, har visat sitt värde genom att
 • web
  Jordbruk - Ungern

  13 jan 1999 -
  nya medelstora handelsdrivande jordbruk gradvis på att växa fram. Landsbygdsutveckling och strukturpolitik Under 1996 låg Ungerns BNP per capita på omkring 36 % av EU:s genomsnitt. Detta nationella genomsnitt döljer väsentliga regionala skillnader. Detsamma gäller arbetslösheten. Jordbrukets betydelse för sysselsättningen är särskilt framträdande i landets östra och södra delar, där
 • web
  Den Gemensamma Jordbrukspolitiken – Ta hand om våra rötter - ko...

  15 apr 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Språk sv Följ oss på kontakt Europas Gemensamma Jordbrukspolitik CAP Ta hand om våra rötter Tack för att du besöker webbplatsen för 2013 års CAP-reform. Ska du hålla föredrag om CAP? Ska du anordna en informationsaktivitet om CAP på temat jordbruk eller landsbygdsutveckling? Då kan du gå till där du kan hitta kostnadsfritt material. Du kan också göra
 • web
  Jordbruk - Lettland

  13 jan 1999 -
  till EU. Stora ansträngningar görs för att införliva gemenskapens regelverk på jordbruksområdet i den egna lagstiftningen. Detta visar sig genom att åtgärder, som redan nämnts, har införts för att modernisera jordbruket. Åtgärder som skall göra det lettiska jordbruket förenligt med EU:s miljökrav och åtgärder för landsbygdsutveckling skall införas under 1998 och därefter förstärkas
 • web
  Jordbruk - Landsbygdens utveckling

  25 okt 2000 -
  och utvärderingsrapporter avseende åtgärder enligt den föregående ordningen för landsbygdsutveckling (1994-1999) återfinns i kapitlet . Riktlinjer (programplaneringen för landsbygdsutveckling): Informationsmeddelande Utvärdering i efterhand av landsbygdsutvecklingsprogram 2000–2006 [   ] Annex I [pdf ] Annex II [pdf ] Riktlinjer för utvärdering efter halva tiden av program för landsbygdsutveckling
 • web
  Lansering av GJP@50   - 50 år av GJP

  11 jun 2012 -
  Målgrupp Allmänheten Dacian Cioloş, kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, presenterar kampanjen 50 år av gemensam jordbrukspolitik under ett interinstitutionellt evenemang den 23 januari 2012 i Bryssel. Tal av José Manuel Durão Barroso, den Europeiska kommissionens ordförande Tal av Dacian Cioloş medlem av Europeiska kommissionen med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling
 • web
  Karta - Jordbruk och landsbygdsutveckling

  22 apr 2015 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Språk sv Karta Här kan du hitta och/eller publicera evenemang och kommunikationsinsatser som rör jordbruk, mat, landsbygdsutveckling och andra ämnen som rör den gemensamma jordbrukspolitiken. Senaste uppdatering: 22/04/2015