Navigation path

Sök

Loading...
 • web
  Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringa...

  22 apr 2015 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Språk sv Samråd Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden Titel Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden   Politikområde Jordbruk   Målgrupper Alla invånare, organisationer och myndigheter i och utanför EU som är intresserade av familjejordbruk är välkomna att delta.   Samrådsperiod
 • web
  Den Gemensamma Jordbrukspolitiken – Ta hand om våra rötter - Pr...

  15 apr 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Språk sv Pressmeddelande Följ oss på Pressmeddelande Europas Gemensamma Jordbrukspolitik CAP Ta hand om våra rötter Bryssel den 15 oktober 2013 EU:s gemensamma jordbrukspolitik – Vårda våra rötter EU-kommissionen startar i dag en kampanj för att informera om jordbrukets betydelse i vårt dagliga liv och den roll EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar som
 • web
  Den Gemensamma Jordbrukspolitiken – Ta hand om våra rötter - Om...

  15 apr 2014 -
  Över 8 000 personer besökte Europeiska kommissionens paviljong, som generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling hade byggt upp. Här fick besökarna delta i många roliga, kreativa aktiviteter i syfte att göra dem mer medvetna om den viktiga roll som jordbruket spelar i deras liv. De fick också veta hur CAP stöder jordbrukarna i deras strävan att förse över 500 miljoner EU‑invånare
 • web
  SpecialutgÂva - 11 mars 1999

  11 mar 1999 -
  bidrag kan, med undantag för kalvbidraget, också kombineras med det nationella anslaget. Kostnaderna för reformen är förenliga med målet att stabilisera budgeten. Efter att mötet mellan jordbruksministrarna hade avslutats sade den kommissionsledamot som ansvarar för jordbruk och landsbygdsutveckling, Franz Fischler, att resultatet av mötet utgjorde en fast grund för den framtida utvecklingen
 • pdf
  49_sv

  27 nov 2002 -
  europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_sv.htm (4) Det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling. (5) För mer information, se http:/www.mountains2002.org/media.html Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Nr 49 › november 2002 [SV] ISSN 1560-1935 Grekisk fetaost får skyddad beteckning ”Feta” är ost av get- och fårmjölk som endast
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Publikationer Newsletter

  01 apr 2005 -
  62 - Mars 2004 Ambitiösa åtgärder för landsbygdsutveckling i Ungern / GD Jordbruk vid jordbruksmässor i Berlin, Paris och Verona [ ] Nr 61 - Februari 2004 Offentlig debatt om handlingsplan för att stimulera ekologiskt jordbruk / Antagande av 2004 års plan för distribution av livsmedelsbistånd [ ] Nr 60 - December 2003/Januari 2004 Landsbygds utveckling (Salzburg) - Reformen av den GJP (tobak,
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Landsbygds Utveckling - Leader+ - Publikati...

  23 okt 2008 -
  av exempel insamlade av Ledare + observatorium genom EU-15 med hjälp av National Networks Units (Nationella Nätverksenheter) och Managing Authorities (Förvaltande myndigheter). Alla projekt valdes på grundval av Europeand Leader + Good Practice databas, vilken även finns tillgänglig på hemsidan. I rapporteras regelbundet om vad som händer inom landsbygdsutveckling – både när det gäller
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Landsbygds Utveckling - Leader+ - Publikati...

  06 maj 2008 -
  och eps-format i avsnittet " . Ni kan använda eps-filen för tryckta publikationer. Grafiska specifikationer Denna handledning är ett utdrag ur designmanualen för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling vid Europeiska kommissionen. I textavsnitten "Jordbruk" och "Landsbygdsutveckling" finns nyttig information om hur ni kan utforma era publikationer. [PDF ] Microsoft PowerPoint-mall Med denna mall kan
 • pdf
  Newsletter 53

  22 maj 2003 -
  kommer att fördubbla sina ansträngningar vad gäller jordbruksförhandlingarna i Världshandelsorganisationen (WTO), trots misslyckandet med att hålla den tidsfrist för ett avtal om ramarna för ett nytt jordbruksavtal som satts till den 31 mars 2003. Kommissionsledamöterna Pascal Lamy (handelsfrågor) och Franz Fischler (jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske) beklagade misslyckandet att hålla
 • web
  Landsbygdsutvecklingspolitiken 2007–2013

  02 jul 2006 -
  sv       Landsbygdsutvecklingspolitiken 2007–2013                       Politiken för landsbygdsutveckling 2007-2013 Mer än 56 % av befolkningen i EU:s 27 medlemsländer bor på landsbygden, som utgör 91 % av territoriet. Landsbygdsutvecklingen är därför ett mycket viktigt politikområde Jordbruk och skogsbruk har central betydelse för markanvändningen och förvaltningen av