Navigation path

Sök

Loading...
 • web
  Landsbygdsutvecklingspolitiken 2007–2013

  02 jul 2006 -
  sv       Landsbygdsutvecklingspolitiken 2007–2013                       Politiken för landsbygdsutveckling 2007-2013 Mer än 56 % av befolkningen i EU:s 27 medlemsländer bor på landsbygden, som utgör 91 % av territoriet. Landsbygdsutvecklingen är därför ett mycket viktigt politikområde Jordbruk och skogsbruk har central betydelse för markanvändningen och förvaltningen av
 • web
  Ekologiskt jordbruk - Europeiska kommissionen

  23 okt 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • web
  Ladda ner material - Europeiska kommissionen

  23 okt 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • web
  EU-bidrag - Europeiska kommissionen

  23 okt 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • web
  EU:s verksamhet - Europeiska kommissionen

  23 okt 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • web
  Konsumentförtroende - Europeiska kommissionen

  23 okt 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • web
  Barnens hörna - Europeiska kommissionen

  23 okt 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • web
  Grafik - Europeiska kommissionen

  14 nov 2014 -
  Jordbruk och landsbygdsutveckling Ekologiskt jordbruk Språk sv Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta till andra offciella EU-språk. Hela webbplatsen finns på engelska, franska och tyska. Vissa sidor är dessutom översatta
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 mar 2009 -
  politik. Delar av meddelandet och dess bilagor bygger på en undersökning som GD Jordbruk och landsbygdsutveckling beställt om tillgången till datornätverk på landet (Availability of access to computer networks in rural areas), och som färdigställdes i december 20076. 1 KOM(2007) 803, 11.12.2007. 2 Tal (SPEECH/07/311) hållet av kommissionsledamoten Mariann Fischer Boel. 3 KOM(2008) 800, 26.11.2008.
 • pdf
  100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos

  04 aug 2010 -
  ekologisk logo privat eller nationell ekologisk logo Text Text AB-CDE-999 Platsen för jordbruket AB-CDE-999 Platsen för jordbruket www.organic-farming.europa.eu EKOLOGISKT JORDBRUK A FÖR NATUREN, BRA FÖR DIG. Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling