Navigation path

Sök

Loading...
 • pdf
  EN

  10 dec 2010 -
  för alla EU-medlemsstater. Kommissionens generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling var ordförande för gruppen och en observatör från Europaparlamentets sekretariat deltog också. Gruppen tog emot muntliga och skriftliga synpunkter från stora europeiska intressentgrupper i mejeriförsörjningskedjan: Organisationen för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska unionen – Allmänna
 • pdf
  untitled

  13 jun 2014 -
  bestämmelse. Tabell 2. Faktiska leveranser av komjölk 2013 enligt kollektivt förhandlade avtal Medlemsstat Volymer obehandlad komjölk x 1 000 ton Ungefärlig andel av leveranserna Tjeckien 445 18 % Tyskland 11 158 33 % 6 Extern undersökning genomförd av Ernst & Young för kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling. Se http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-
 • pdf
  EN

  08 dec 2010 -
  och i slutändan betala en överskottsavgift. I dessa medlemsstater är det inte säkert att det går att åstadkomma någon mjuklandning. SV 7 SV 2.3. Förväntad utveckling och känslighetsanalys Mjölkproduktionens utveckling efter det att kvoterna har avskaffats beror på flera faktorer: den gemensamma jordbrukspolitikens utformning efter 2013 (marknadsåtgärder, direkta utbetalningar, landsbygdsutveckling),