Navigation path

Sök

Loading...
 • pdf
  summary_sv

  20 okt 2011 -
  på scenario och politiskt instrument Marknadsinstrument (Rådets förordning (EG) nr 1234/2007) Direktstöd (Rådets förordning (EG) nr 73/2009) Landsbygdsutveckling (Rådets förordning (EG) nr 1698/2005) Anpassning Betonar den gemensamma jordbrukspolitiken s framsteg och hanterar de största bristerna Harmonisering och förenkling av befintliga instrument Förbättra samarbetet mellan jordbrukare
 • pdf
  EN

  30 maj 2008 -
  EU:s budget. Medlemsstaterna bör ha rätt att besluta om sina nationella bidrag och införandet av åtgärden bör under alla omständigheter vara fakultativt. Dessutom innehåller programmen för landsbygdsutveckling åtgärder för riskförvaltning inom jordbruk och skogsbruk och inom dessa kan det beviljas kompletterande stöd för förebyggande åtgärder på områdena fysiska investeringar och