Navigation path

Sök

Loading...
 • pdf
  Landsbygdsutveckling 2007–2013

  07 feb 2007 -
  and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 skall strategin därefter omsättas i handling genom dessa åtgärder, indelade i de fyra operativa axlarna (artiklarna
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  21 dec 2006 -
  2–3 % per år. Införandet av direktstöd som kompensation för minskningar av prisstödet under den här perioden har garanterat att omstruktureringen skett på ett godtagbart sätt med avseende på sociala effekter. Utan 8 SERA, s. 47–48. 9 Källa: Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Rapport 2006, http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fr.htm 10
 • pdf
  01_2004_0672_2_testo_SV

  03 nov 2005 -
  deltagarna har lyckats komma vidare på olika sätt: • Två kvinnor har fått uppdrag (som ordförande och se- (1) Ballyhoura Development Ltd är verksamt i området Ballyhoura Country. kreterare) i olika lokala nätverk som utgör basen för lokala styrningsstrukturer. • En kvinna har blivit medlem av County Community and Voluntary Forum (2). • En deltagare har startat en nationell organisation:
 • pdf
  opoce_2008.0380_K3-AF-08-001-SV-C_002_press optimised

  06 mar 2009 -
  ämneinom konst eller konstindustritill evenemanget. Dessakonstnärer,som ursprungligen kommer från sydvästra Skottland, har återvänt till regionen föratt ställa ut sina verk isin ateljé tillsammansmed en konstnär från trakten. Sedan starten2003har Spring Flinglett till investeringar på sammanlagt över2289 000 euro (1 750000 brittiskapund) iregionen. Bilder frånArt &Craft Sector Trade Development