Loading...
Sök
Agriculture and Rural Development
Typ
Endast från
AGRICULTURE
Språk
svenska
Sök ord som förekommer
var som helst på sidan
Sortera efter
relevance
Filtrera efter
All

42 träffar | Visar 31 – 40 för Agriculture and Rural DevelopmentRSS Feed
 • pdf
  Microsoft Word - R013VDAT

  programmes agricoles, Bureau de l’environnement, Direction général des politiques, Agriclture et Agroalimentaire Canada. Delbaere, B. C. W. (1998), ‘Facts and Figures on Europe’s Biodiversity – State and Trends 1998/99’, European Centre for Nature Conservation, Tilburg. Europeiska kommissionen, Agriclture, environment, rural development; Fact and Figures – A Challnge for Agriculture, 1999.
  09 Feb 2000
 • pdf
  Gemensamma utvärderingsfrågor med kriterier och indikatorer - F...

  fallstudier…), nationell/regional statistik, Eurofarm (se bilaga 1 till kommissionens beslut 98/377/EG), Europeiska kommissionen, jordbruk (Europeiska gemenskapernas publikationsbyrå), 1999: "Agriculture, environment, rural development, Fact and figures, a challenge for agriculture", Eurostat "Les indices de Ruralité et de développement rural" Slutrapport första fasen CCAM-yttrande 181/98, OECD:
  28 Nov 2001
 • pdf
  mag6_sv

  Hart, J.K. (2004), ”A New Approach to Rural Development in Europe: Germany, Greece, Scotland and Sweden”. The Edwin Mellen Press. (3) Malcom Moseley och hans teamkolleger i PRIDE-projekten undersökte åtta olika EU-länders erfarenheter av partnerskap, varav många var lokala aktionsgrupper. Se Moseley et al (2003) ”Local Partnerships for Rural Development”. CABI. vara en motsägelse och visar
  17 Apr 2007
 • pdf
  mag7_sv

  nivå för 2006. I framtiden förväntas Glenbarrow Farms vara en ekonomisk drivkraft att räkna med i Laois. Glenbarrow Farms Medlemsstat: Irland Region, distrikt: Border, Midland and Western Region, Co. Laois Den lokala aktionsgruppens namn: Laois Leader Rural Development Company Befolkning: 59 000 Yta: 1 720 km? Projektets totala kostnad: 45 592 euro EU: 24 796 euro Privata medel: 20 796 euro Projektets
  05 Sep 2007
 • pdf
  .

  national instruments When future rules are designed, it is important to take into account the fact that geographical and financial conditions in Sweden do not allow all producers to form PO:s. In order not to distort competition, it is vital that non-member producers have access to support through the Rural Development Programme. At the same time, producers who are PO members should only be able to
  13 Dec 2012
 • pdf
  mag9_sv

  efter Leader+ på lokal nivå: att bygga upp landsbygdens framtid”, som anordnades på Korsika i april 2007. Dessa värdefulla bidrag utgör en källsamling för Leader och har legat till grund för denna genomgång av uppbyggnaden av partnerskapet. Leader+ Magazine 40 9 • 2008 Nätverksuppbyggnad och samarbete Av John Grieve (1), ?e Rural Development Company, Skottland (1) Utvärderare av Leader
  16 Oct 2008
 • pdf
  com-report-12-2013_sv

  de la consommation responsable, édition 2010, som finns att läsa på http:/www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF-2010.pdf. 11 Impact-projektet: The Socio-Economic Impact of Rural Development Policies: Realities and Potentials (CT-4288), fjärde ramprogrammet FAIR, 2002. De deltagande medlemsstaterna är Nederländerna, Storbritannien, Irland, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike.
  06 Dec 2013
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  of Regionalism” , M. Keating, red: The Political Economy of Regionalism, Frank Cass, 1–40. Kooiman, Jan, ”Social-political governance. Overview, re?ections and design”, PublicManagementReview 1 (1999), 67–92. Moseley, Malcolm J., red., ”Local partnerships for rural development” , The European experiences, Wallingford 2003. Pierre, Jon, red, 2000, ”Debating Governance. Authority, Steering,
  12 Jun 2008
 • pdf
  Landsbygdsutveckling 2007–2013

  and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 skall strategin därefter omsättas i handling genom dessa åtgärder, indelade i de fyra operativa axlarna (artiklarna
  07 Feb 2007
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  2–3 % per år. Införandet av direktstöd som kompensation för minskningar av prisstödet under den här perioden har garanterat att omstruktureringen skett på ett godtagbart sätt med avseende på sociala effekter. Utan 8 SERA, s. 47–48. 9 Källa: Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Rapport 2006, http:/ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fr.htm 10
  21 Dec 2006