Navigation path

Sök

Loading...
 • web
  Winners 2014 - Jordbruk och landsbygdsutveckling

  22 apr 2015 -
  és márka, Hajdúnánás - "Nánási Portéka" - local trademark and brand, Hajdúnánás Kategori: Kommunikation med allmänheten Organisation: EMKA team Länder: Hungary ESSEDRA: Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas Kategori: Kommunikation med allmänheten Organisation: Slow Food Länder: European Union Publikens särskilda pris Lebenswert. Österreich. Die neue Ländliche
 • pdf
  Microsoft Word - R013VDAT

  09 feb 2000 -
  programmes agricoles, Bureau de l’environnement, Direction général des politiques, Agriclture et Agroalimentaire Canada. Delbaere, B. C. W. (1998), ‘Facts and Figures on Europe’s Biodiversity – State and Trends 1998/99’, European Centre for Nature Conservation, Tilburg. Europeiska kommissionen, Agriclture, environment, rural development; Fact and Figures – A Challnge for Agriculture, 1999.
 • web
  Estland - 50 år av GJP

  15 maj 2012 -
  01/03/2013 Europeiska kommissionen 50 år av GJP sv Följ oss på: 50 år av GJP - Aktiviteter - Estland - 28/09/2012 TALLINN Round table: Effectiveness and Sustainability of Innovative and Good Practice in Rural Area Development 28/09/2012 Талин Кръгла маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието
 • pdf
  Gemensamma utvärderingsfrågor med kriterier och indikatorer - F...

  28 nov 2001 -
  fallstudier…), nationell/regional statistik, Eurofarm (se bilaga 1 till kommissionens beslut 98/377/EG), Europeiska kommissionen, jordbruk (Europeiska gemenskapernas publikationsbyrå), 1999: "Agriculture, environment, rural development, Fact and figures, a challenge for agriculture", Eurostat "Les indices de Ruralité et de développement rural" Slutrapport första fasen CCAM-yttrande 181/98, OECD:
 • pdf
  mag6_sv

  17 apr 2007 -
  Hart, J.K. (2004), ”A New Approach to Rural Development in Europe: Germany, Greece, Scotland and Sweden”. The Edwin Mellen Press. (3) Malcom Moseley och hans teamkolleger i PRIDE-projekten undersökte åtta olika EU-länders erfarenheter av partnerskap, varav många var lokala aktionsgrupper. Se Moseley et al (2003) ”Local Partnerships for Rural Development”. CABI. vara en motsägelse och visar
 • pdf
  mag7_sv

  05 sep 2007 -
  nivå för 2006. I framtiden förväntas Glenbarrow Farms vara en ekonomisk drivkraft att räkna med i Laois. Glenbarrow Farms Medlemsstat: Irland Region, distrikt: Border, Midland and Western Region, Co. Laois Den lokala aktionsgruppens namn: Laois Leader Rural Development Company Befolkning: 59 000 Yta: 1 720 km? Projektets totala kostnad: 45 592 euro EU: 24 796 euro Privata medel: 20 796 euro Projektets
 • pdf
  .

  13 dec 2012 -
  national instruments When future rules are designed, it is important to take into account the fact that geographical and financial conditions in Sweden do not allow all producers to form PO:s. In order not to distort competition, it is vital that non-member producers have access to support through the Rural Development Programme. At the same time, producers who are PO members should only be able to
 • pdf
  mag9_sv

  16 okt 2008 -
  efter Leader+ på lokal nivå: att bygga upp landsbygdens framtid”, som anordnades på Korsika i april 2007. Dessa värdefulla bidrag utgör en källsamling för Leader och har legat till grund för denna genomgång av uppbyggnaden av partnerskapet. Leader+ Magazine 40 9 • 2008 Nätverksuppbyggnad och samarbete Av John Grieve (1), ?e Rural Development Company, Skottland (1) Utvärderare av Leader
 • pdf
  com-report-12-2013_sv

  06 dec 2013 -
  de la consommation responsable, édition 2010, som finns att läsa på http:/www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF-2010.pdf. 11 Impact-projektet: The Socio-Economic Impact of Rural Development Policies: Realities and Potentials (CT-4288), fjärde ramprogrammet FAIR, 2002. De deltagande medlemsstaterna är Nederländerna, Storbritannien, Irland, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike.
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  12 jun 2008 -
  of Regionalism” , M. Keating, red: The Political Economy of Regionalism, Frank Cass, 1–40. Kooiman, Jan, ”Social-political governance. Overview, re?ections and design”, PublicManagementReview 1 (1999), 67–92. Moseley, Malcolm J., red., ”Local partnerships for rural development” , The European experiences, Wallingford 2003. Pierre, Jon, red, 2000, ”Debating Governance. Authority, Steering,