Navigation path

Sök

Loading...
 • pdf
  Implementing EU Rural Development 2000-2006 - The Swedish Case

  09 apr 2003 -
  eligible cost amounts to around 100.2 MEUR. The contribution of EAGGF Guidance Section is 40.5 MEUR (40%). In addition, there is private financing which amounts to about 32% of total financing. The Swedish National Rural Development Agency (Glesbygdsverket) is responsible for the administration of LEADER+ and is the secretariat for the Monitoring Committee. The Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
 • pdf
  Förberedelse för hälsokontroll av den gemensamma jordbrukspolit...

  21 nov 2007 -
  Förberedelse för hälsokontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken Agricultural Policy Analysis and Perspectives DG for Agriculture and Rural Development European Commission 20 November 2007 2 Meddelandet om hälsokontrollen ? Vad ryms inom hälsokontrollen? – Gruppering av ett antal granskningsklausuler från 2003 års reform – Förslag av justeringar, vilket inte innebär en fundamental reform
 • pdf
  cap_visual_identity_guidelines_sv

  25 nov 2013 -
  Kommunikationskampanj för Den Gemensamma Jordbrukspolitiken Anvisningar för grafisk profil Europas Gemensamma Jordbrukspolitik TA HAND OM VÅRA RÖTTER Agriculture and Rural Development Jordbruk och landsbygdsutveckling KAMPANJSIGNATUR Detta är kampanjens signatur. Ta hänsyn till den friyta som anges av de blå rutorna. Europas Gemensamma Jordbrukspolitik TA HAND OM VÅRA RÖTTER AFFISCHER ec.europa.eu/
 • pdf
  AgriFood Rapport

  01 nov 2010 -
  AGRI-2006-63618-00-02-SV-FLT-00.DOC. EU kommissionen, 2006b. Vägledning N –Definitioner. AGRI-2006-63618-00-02-SV-FLT-00.DOC. European Communities, 2010. Working paper on approaches for assessing the impacts of the rural development programmes in the context of multiple intervening factors. European Commission, Agriculture and Rural Development. March 2010. Glesbygdsverket, 2005. Uppdatering av halvtidsutvärdering
 • pdf
  1

  16 jan 2013 -
  Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, eller om du har frågor om undersökningen, om dina rättigheter eller om den information som bearbetas i samband med undersökningen, kan du kontakta vår hjälpcentral, som lyder under den registeransvariga organisationen. Du når hjälpcentralen på följande adress: European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit M.2
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  15 jan 2013 -
  Svaren ska ha kommit in senast den 20 mars 2013. Svaren ska helst sändas med e-post till: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B-1049 Brussels Belgien E-post: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Fax: +32 2 296 76 72 Observera att vi endast godtar formulär som fyllts i enligt förlagan, i syfte att inhämta
 • pdf
  Newsletter 47

  14 okt 2002 -
  Tyskland och flera av kandidatländerna, 28.8.2002. (2) IP/02/1228 av den 23 augusti 2002. (3) Finansierad genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). (4) För en fullständig förteckning över områden som är berättigade till undantag i fråga om arealuttag se IP/02/1228. (5) Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (särskilda föranslutningsprogrammet
 • pdf
  Microsoft Word - ExPost slutlig1216

  16 dec 2008 -
  RPD, corresponding to approximately 90 per cent of the budget, had ecologically sustainable rural development as their overarching aim. The report below makes a distinction between payments for measures to compensate for the negative effects of agriculture and payments for measures to preserve the public goods of agriculture. The effects of the compensatory payments in less favoured areas are discussed
 • pdf
  Implementing EU Rural Development 2000-2006 - The Swedish Case

  09 apr 2003 -
  February 2003 Implementing EU Rural Development 2000-2006 Illustrations Document prepared by : E1 Unit Rural Development Programs in Spain, Sweden, United Kingdom and Finland Agriculture Directorate-General European Commission February 2003 CONTENTS LESS FAVOURED AREAS 1 STRUCTURAL FUNDS ELIGIBILITY – OBJECTIVES 1 AND 2 2 USE OF EAGGF GUARANTEE AND GUIDANCE: 128.3 MEUR 3 RURAL DEVELOPMENT SUPPORT
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Landsbygds Utveckling - Leader+ - Evenemang...

  06 maj 2008 -
  Presentation LAG Vorarlberg by Mr Andreas Neuhauser [PPT ] Project information LAG Vorarlberg [PDF ] The priority theme "Making best use of cultural and natural resources": Implementation under Leader+ by Mr Jean-Michel Courades [PPT ] Three thematic approaches towards making best use of natural and cultural resources Approach 1: Interaction between cultural resources and local development in a rural