Navigation path

Sök

Loading...
 • web
  Kommunikationspriset 2013 - Jordbruk och landsbygdsutveckling

  22 apr 2015 -
  new Common Agricultural Policy and its impact on European citizens Kategori: Kommunikation med allmänheten Organisation: Unións Agrarias-UPA Länder: Spanien  Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika – European Future of Croatian farmers Kategori: Kommunikation med allmänheten Organisation: Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development Länder: Kroatien  Village Folk – Ljudje
 • web
  Jordbruk - Landsbygdens utveckling

  25 okt 2000 -
      sv   > > >                   Publikationer, rapporter och undersökningar - Arkiv Factsheet: New perspectives for EU rural development (09/2004) [ pdf] Info-press: "Mountainous areas and rural development" (10/2001) [ pdf] Report of Conference on Rural development Washington DC, November 14, 2000 Fact-Sheet: "Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken: Landsbygdens utveckling"
 • web
  Rumänien - 50 år av GJP

  15 maj 2012 -
  with the occasion of May 9, Europe's Day. Each time this event has different themes according to European Commission priorities, so in 2012 the main theme of this event is Common Agriculture Policy and Rural Development. The target group of this event are schools, kindergartens and social institutions. Children will have to draw, build, take pictures, and promote farms or agricultural products of the
 • web
  Storbritannien - 50 år av GJP

  15 maj 2012 -
  01/03/2013 Europeiska kommissionen 50 år av GJP sv Följ oss på: 50 år av GJP - Aktiviteter - Storbritannien - 17/10/2012 - 18/10/2012 London Artists, farmers, policy makers, academics, rural community leaders and scientists, etc. are invited to discuss and propose a new cultural framework and perspectives for EU agriculture and rural development policy, Post-2013. 21/06/2012 - 24/06/2012 Edinbourg
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Landsbygds Utveckling - Leader+ - Startsida...

  23 okt 2008 -
  Observatory Contact Point med utgångspunkt i data inlämnad av National/Regional Managing authorities (Nationella/Regionella förvaltande myndigheter) till Generaldirektoratet för AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT (agrikulturell och landsutveckling) (härefter hänvisad till som DG AGRI). Indikatorerna hämtades i Europieska CAP-IDIM databasen och överfördes till Contact Point (kontaktpunkt) av
 • pdf
  Agriculture and Rural Development Directorate-General

  16 sep 2010 -
  Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken inom sektorn för humle Kort sammanfattning – 7 december 2009 Utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken inom sektorn för humle GD Jordbruk och landsbygdsutveckling – Kort sammanfattning 2 Den här utvärderingen innehåller en beskrivning av den nuvarande situationen för EU:s humlesektor
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Landsbygds Utveckling - Leader+ - Publikati...

  24 aug 2009 -
  prenumeranter kommer att fortsätta få Ledare + Magazine. Du kan avbryta prenumereringen från mejl-lista genom att använda " . Emellertid inbjuder vi dig att stanna kvar i vår mejl-lista ifall du är intresserad av att vi sänder dig de kommande publikationerna Rural Development som publiceras av den Europeiska Kommissionen. För att begära aktuella eller tidigare utgåvor av magasinet, skicka
 • pdf
  Leader+: Riktlinjer för bedömning av program

  14 maj 2002 -
  språk). Kvinnor deltar i utvecklingen av landsbygden, Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk, 2000 http:/europa.eu.int/comm/agriculture/publi/women/broch_en.pdf (Alla officiella språk). Agriculture, environment, rural development; Facts and Figures – A Challenge for Agriculture, Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk, 1999 http:/europa.eu.int/comm/agriculture/
 • web
  EUROPA - Jordbruk - Landsbygds Utveckling - Leader+ - Evenemang

  23 okt 2008 -
  26 April, 2007 : The Legacy of Leader+ at local level: Building the future of rural areas - Corsica, France 13 - 17 November, 2006 : Leader in the New Member States - Rural development through Leader - Tihany, Lake Balaton / Hungary 25 - 29 April, 2006 : Making best use of natural and cultural resources - Schruns, Austria 14 - 18 February, 2006 : Adding value to local products - Innovation and access
 • web
  Jordbruk - Landsbygdens utveckling

  25 okt 2000 -
  och tillämpning (22/04/2005) [pdf ] Factsheet: New perspectives for EU rural development (10/2005) [ pdf] Factsheet: Rural Development in the European Union (11/2003) [ pdf] Factsheet: Overview of the implementation of rural development policy 2000-2006 - some facts and figures (11/2003) [ pdf] (11/2003) Community policies and mountain areas (10/2002) [ pdf] Forskningsprojekt om landsbygdsutveckling