Navigation path

Sök

Loading...
 • pdf
  AgriFood Rapport

  01 nov 2010 -
  AGRI-2006-63618-00-02-SV-FLT-00.DOC. EU kommissionen, 2006b. Vägledning N –Definitioner. AGRI-2006-63618-00-02-SV-FLT-00.DOC. European Communities, 2010. Working paper on approaches for assessing the impacts of the rural development programmes in the context of multiple intervening factors. European Commission, Agriculture and Rural Development. March 2010. Glesbygdsverket, 2005. Uppdatering av halvtidsutvärdering
 • pdf
  1

  16 jan 2013 -
  Om du vill kontrollera, ändra, rätta eller radera dina uppgifter, eller om du har frågor om undersökningen, om dina rättigheter eller om den information som bearbetas i samband med undersökningen, kan du kontakta vår hjälpcentral, som lyder under den registeransvariga organisationen. Du når hjälpcentralen på följande adress: European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit M.2
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  15 jan 2013 -
  Svaren ska ha kommit in senast den 20 mars 2013. Svaren ska helst sändas med e-post till: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B-1049 Brussels Belgien E-post: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Fax: +32 2 296 76 72 Observera att vi endast godtar formulär som fyllts i enligt förlagan, i syfte att inhämta
 • pdf
  com-report-12-2013_sv

  06 dec 2013 -
  de la consommation responsable, édition 2010, som finns att läsa på http:/www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF-2010.pdf. 11 Impact-projektet: The Socio-Economic Impact of Rural Development Policies: Realities and Potentials (CT-4288), fjärde ramprogrammet FAIR, 2002. De deltagande medlemsstaterna är Nederländerna, Storbritannien, Irland, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike.
 • pdf
  Landsbygdsutveckling 2007–2013

  07 feb 2007 -
  and improve natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 skall strategin därefter omsättas i handling genom dessa åtgärder, indelade i de fyra operativa axlarna (artiklarna