Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 201 | Zadetki 81 – 90 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  A-10482

  na vlagatelja. Sektorji Program se uporablja za proizvodnjo ne glede na sektor. Ime in naslov organa, ki odobri pomoč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Spletni naslov http:/www.mkgp.gov.si/ Drugi podatki
  28 Jul 2005
 • word
  draft-aber_sl

  tej uredbi izvzeti tudi druge ukrepe za MSP, ki so dejavna na podeželju. Da bi se zagotovila skladnost med ukrepi za razvoj podeželja, sofinanciranimi v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), in ukrepi v okviru dodatnega nacionalnega financiranja ali ukrepi za razvoj podeželja, financiranimi izključno z državno pomočjo, bi morala ta uredba zagotavljati
  11 Oct 2013
 • pdf
  POOL/G3/2011/13054/13054R3-EN

  podeželja. Izdatke za razvoj podeželja sofinancirajo države članice, ki lahko poleg posebnih ukrepov za zahteve za dobro počutje živali, ki dopolnjujejo zakonodajne ukrepe, v skladu z nacionalnimi prednostnimi nalogami uvedejo ukrepe za podporo naložbam v kmetijstvo, usposabljanje, svetovalne storitve in sodelovanje kmetov v shemah kakovosti. Ostalo je namenjeno vsem drugim dejavnostim EU, povezanim
  15 Feb 2012
 • pdf
  draft-aber_sl

  Poleg tega bi bilo treba po tej uredbi izvzeti tudi druge ukrepe za MSP, ki so dejavna na podeželju. Da bi se zagotovila skladnost med ukrepi za razvoj podeželja, sofinanciranimi v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), in ukrepi v okviru dodatnega nacionalnega financiranja ali ukrepi za razvoj podeželja, financiranimi izključno z državno pomočjo,
  14 Oct 2013
 • word
  form_0_sl

  16 iz Smernic. C. Kompenzacijska pomoč: 2.5. Ali je shema pomoči po naravi kompenzacijska? da ne Če je odgovor da, se točki A in B ne uporabljata. VRSTA POMOČI Katero(-e) vrsto(-e) pomoči vključuje načrtovani ukrep? UKREPI ZA RAZVOJ PODEŽELJA A. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva B. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov C. Pomoč za kmetijsko okolje
  19 Jan 2007
 • pdf
  PRILOGA I

  Regija: Območje OBČINE GORNJA RADGONA Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013. Pravna podlaga : Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Gornja Radgona. Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni
  26 Oct 2007
 • pdf
  XA 341/2007 - Republika Slovenija

  Občina Radlje ob Dravi Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi 0xAB Pravna podlaga 0xBB Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2007-2013 0xAB Načrtovani letni izdatki po shemi
  20 Nov 2007
 • pdf
  honeybee_health_communication_sl

  znanstvenih dokazov kaže, da so čebele, ki imajo dostop do različnih pelodov različnih rastlin, bolj zdrave kot čebele, ki nabirajo samo eno vrsto peloda. Izsledki nedavne študije21 kažejo, da je okolje z ustrezno biotsko raznovrstnostjo, ki je potrebno za ohranjanje dejavnosti ekosistema, kot je opraševanje, ključno za zdravje čebel. Programi za razvoj podeželja v okviru evropskega kmetijstva
  16 Feb 2011
 • pdf
  PRILOGA I

  Območje Občine Vodice Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: 0xBB Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007-2013 0xAB Načrtovani letni izdatki po shemi
  10 Jan 2008
 • pdf
  PRILOGA I

  Savinjska regija, območje Občine Braslovče Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Braslovče za obdobje 2007 - 2013. Pravna podlaga: 0xBB Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2007-2013 0xAB
  21 Dec 2007