Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 201 | Zadetki 71 – 80 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  factsheet-integration-coupled-support_sl

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja Vključitev vezane podpore Shema enotnega plačila, ki je najpomembnejši del neposrednih plačil, je nevezana shema. Kmetom ni obvezno proizvajati: prosto se lahko odzivajo na tržne signale in ustrezno prilagajajo kmetovanje. Poleg enotnih
  30 Aug 2012
 • pdf
  factsheet-single-area-payment-scheme_sl

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja SHEMA ENOTNEGA PLAČILA NA POVRŠINO Shema enotnega plačila na površino Shema enotnega plačila na površino je prehodna in poenostavljena shema dohodkovne podpore. Državam članicam, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007 (EU-12), je
  27 Aug 2012
 • pdf
  AGRI-2011-61945-00-01-SL-TRA-00

  Evropska komisija, 1049 Bruselj, BELGIJA – Telefon: +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat C. Gospodarstvo kmetijskih trgov in skupna ureditev trga C.3. Vino, alkohol, tobak, semena in hmelj SL Podatki o vlogi za zaščito označbe porekla v skladu s členom 11 Uredbe Komisije (ES) št. 607/20091 V skladu s členom 11 Uredbe Komisije (ES)
  18 Jul 2011
 • pdf
  AGRI-2011-61945-00-00-SL-TRA-00

  Evropska komisija, 1049 Bruselj, BELGIJA – Telefon: +32 22991111. EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat C. Gospodarstvo kmetijskih trgov in skupna ureditev trga C.3. Vino, alkohol, tobak, semena in hmelj SL Podatki o vlogi za zaščito označbe porekla v skladu s členom 11 Uredbe Komisije (ES) št. 607/20091 V skladu s členom 11 Uredbe Komisije (ES)
  18 Jul 2011
 • pdf
  activity_book_sl

  delovni zvezek za otroke letni časi Štirje evropska komisija kmetijstvo in razvoj podeželja www.organic-farming.europa.eu Ekološko kmEtovanjE Dobro za naravo, Dobro zatE Placeholder Logo Življenje na ekološki kmetiji Na ekološki kmetiji ljudje živijo in sodelujejo pri gojenju rastlin in vzreji živine, tako da lahko ti in tvoja družina uživate okusno hrano in pijače. Pri ekološki vzreji
  05 Mar 2010
 • pdf
  comic-book_sl

  dva tedna pozneje. Stevenov in Julijin članek je dobil dve strani. Za svoj uspeh Julija in Steven nazdravita z ekološkim mlekom. Na naju, novi šolski novinarski zvezdi! Kaj pa bo najina naslednja tema za članek? Električna energija iz obnovljivih virov? ImprInt Urednik Evropska komisija Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja Rue de la Loi 200 1049 Bruslju, Belgija http:/ec.europa.eu/
  03 Mar 2010
 • pdf
  untitled

  kmetovanje lahko do določene mere pomembni tudi drugi tematski podprogrami, kot so podprogrami o malih kmetijskih gospodarstvih in kratkih dobavnih verigah. Poleg tega lahko obveznost držav članic, da predvidijo porabo najmanj 30 % celotnega prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za vsak program za razvoj podeželja o ukrepih, ki obravnavajo okoljska in podnebna vprašanja,
  24 Mar 2014
 • word
  form_c_sl

  s katerimi se želi pomagati kmetijskim proizvajalcem (točka IV.K Smernic)? da ne Če je odgovor da, glejte del tega dodatnega informativnega lista, ki se nanaša na točko IV.K Smernic. Ostali ukrepi Natančno opišite ostale ukrepe. Ali dokumentacija, priložena priglasitvi, dokazuje, da državna pomoč ustreza ustreznemu načrtu za razvoj podeželja in je z njim skladna? da ne Če je odgovor da,
  19 Jan 2007
 • pdf
  PRILOGA I

  Loška dolina Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: 0xBB Podpore programov za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Loška dolina 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: 0xBB Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Loška dolina 2007-2013 0xAB Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene Podjetju:
  12 Nov 2007
 • pdf
  PRILOGA 1

  Območje Občine Kanal ob Soči Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: 0xBB Državne pomoči za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Kanal ob Soči 0xAB Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevnaju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Kanal ob Soči Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju:
  26 Oct 2007