Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 201 | Zadetki 51 – 60 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  PRILOGA I

  Osrednjeslovenska – Občina Škofljica Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: 0xBB Programi za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Škofljica 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči,
  05 Oct 2007
 • pdf
  untitled

  108(3) Pogodbe po tej uredbi, enaka zadevnim ukrepom za razvoj podeželja, izvzeta pomoč pa bi se morala dodeliti zgolj v skladu s programom razvoja podeželja zadevne države članice, z izjemo pomoči za prenos znanja in pomoči za storitve svetovanja. (63) Gospodarska diverzifikacija in oblikovanje novih gospodarskih dejavnosti sta ključna za razvoj in konkurenčnost podeželja, zlasti za MSP,
  21 Feb 2014
 • pdf
  PRILOGA I

  razvoj podeželja na območju OBČINE ŠENTILJ (2. Poglavje) Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju Načrtovani letni izdatki po shemi po letih: • 2007 znaša 80.000 EUR • 2008 znaša 80.000 EUR • 2009 znaša 80.000 EUR • 2010 znaša 80.000 EUR • 2011 znaša 80.000 EUR • 2012 znaša 80.000 EUR • 2013 znaša 80.000 EUR Največja intenzivnost
  20 Dec 2007
 • pdf
  XA 179/2008 - Republika Slovenije

  podlaga: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013 (2. Poglavje) Uradni list RS, 25/2008, z dne 14.03.2008 Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju Povprečna letna vrednost sredstev v obdobju 2008 do 2013 znaša 64.000 EUR. Skupni znesek dodeljene pomoči za obdobje 2008 do 2013
  30 Apr 2008
 • pdf
  XA 153/2007 - Republika Slovenije

  Polhov Gradec 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec od leta 2007 do leta 2013 (2. Poglavje) Uradni list 53/07, 15.6.2007 Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju Povprečna letna vrednost sredstev v obdobju 2007 do 2013 znaša 64.000 EUR. Skupni znesek dodeljene pomoči
  16 Jul 2007
 • pdf
  PRILOGA I

  letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 278 118 eurov v letu 2010. Največja intenzivnost pomoči: 100 % upravičenih stroškov za preprečevanje in izkoreninjenje napada varoje. Datum začetka izvajanja: od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Trajanje
  06 Jan 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010. Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 12 344 855 eurov v letu 2010. Največja intenzivnost pomoči: 50 % upravičenih stroškov. Datum začetka izvajanja: od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske
  06 Jan 2010
 • pdf
  SL -60443

  EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat H. Trajnost in kakovost kmetijstva in razvoja podeželja H.3. Ekološko kmetovanje 15.12.2008 Rev.1 Smernice o uvozu ekoloških proizvodov v Evropsko unijo Ta dokument je zasnovan kot delovni dokument služb Komisije. Izdelan je bil v sodelovanju z državami članicami. Nima pravnih učinkov in po svoji naravi ne posega
  13 Mar 2009
 • pdf
  State aid - XA 273/2008 - Republika Slovenije

  Uredbe (ES) 70/2001 (UL L št. 358, str. 3 z dne 16. 12. 2006: - 12. člen Uredbe Komisije: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Sektorji Kmetijstvo Ime in naslov organa, ki odobri pomoč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Spletni naslov http:/www.uradni-list.si/1/objava.jsp?
  23 Jul 2008
 • pdf
  XA 130/2008 - Republika Slovenija

  Območje Občine Duplek Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč Državne pomoči za razvoj podeželja v občini Duplek Pravna podlaga Pravilnik o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Duplek Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju 2008 znaša 30.000,00 € 2009
  18 Mar 2008