Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 202 | Zadetki 41 – 50 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  PRILOGA I

  kmetije; – Zaokrožitev zemljišč: do 10 % upravičenih stroškov; – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju: do 100 % upravičenih stroškov. Datum začetka izvajanja: 1. 1. 2011 (oziroma od dneva podaljšanja izvzetja iz priglasitve sheme pomoči XA 14/2008 in objave na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, če je to kasneje)
  03 Aug 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  objave številke vpisa zahtevka za izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije Trajanje sheme ali individualne pomoči: do 31. 12. 2010 Cilj pomoči : podpora MSP-jem (mala in srednje velika podjetja) V shemi pomoči se uporabijo naslednji členi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006, zajeti pa so naslednji upravičeni stroški: – pri pomoči
  09 Dec 2009
 • pdf
  proposal_sl

  2.2.2. Podatki o vzpostavljenem sistemu notranje kontrole Odhodke, povezane s tem predlogom, upravlja Komisija v okviru neposrednega upravljanja, v skladu z načeli iz člena 32 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije – finančna uredba. Kot zahteva finančna uredba, je generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja vzpostavil
  24 Mar 2014
 • pdf
  PRILOGA I

  območje občine Bloke Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: 0xBB Podpore programom razvoja podeželja v Občini Bloke 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: 0xBB Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bloke 0xAB Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene Podjetju: leto 2007
  28 Jan 2008
 • word
  form_b_sl

  ne, upoštevajte, da je taka dokumentacija potrebna v skladu s točko 46 smernic za kmetijstvo. 4.2. Ali je priglasitvi priložena dokumentacija, ki dokazuje, da ukrep državne pomoči ustreza ustreznemu(-im) programu(-om) za razvoj podeželja in je z njim skladna? da ne Če je odgovor da, potem navedite takšno dokumentacijo v nadaljevanju ali v prilogi k temu dodatnemu informativnemu listu.
  19 Jan 2007
 • word
  form_cbis_sl

  št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1). Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP); UL L 277, 21.10.2005, str. 1–40.
  19 Jan 2007
 • pdf
  Priloga 1

  podpore do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev. Datum začetka izvajanja od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije Trajanje sheme ali individualne pomoči: do 31. 12. 2013 Cilj pomoči: 1. naložbe v kmetijska gospodarstva (člen 4): - cilji: sofinanciranje
  09 Mar 2010
 • pdf
  tv_spot_milk_sl

  Generalni direktorat za kmetijstvo, ekološko kmetijstvo TV-oglas „Mleko“ Naslednji TV-oglas, ki predstavlja mleko kot izdelek in je usmerjen na evropske porabnike, je bil narejen za vseevropsko kampanjo za ekološko kmetijstvo Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja za podpiranje ekološkega kmetijstva in ekoloških izdelkov.
  04 Jul 2008
 • pdf
  tv_spot_oil_sl

  Generalni direktorat za kmetijstvo, ekološko kmetijstvo TV-oglas „Oljčno olje“ Naslednji TV-oglas, ki predstavlja oljčno olje kot izdelek in je usmerjen na evropske porabnike, je bil narejen za vseevropsko kampanjo za ekološko kmetijstvo Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja za podpiranje ekološkega kmetijstva in ekoloških izdelkov. Ekološka proizvodnja
  04 Jul 2008
 • pdf
  XA 351/2007 - Republika Slovenija

  Območje Občine Ivančna Gorica Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: 0xBB Sofinanciranje programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek
  29 Nov 2007