Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 202 | Zadetki 11 – 20 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  informacij o odločitvi. 3. Vključevanje zahtev Direktive o strateški okoljski presoji v predhodno vrednotenje Uredba (ES) 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za novo programsko obdobje 2007–2013 predvideva obsežno okoljsko presojo, ki jo opravijo države članice v okviru predhodnega vrednotenja za vsak program razvoja podeželja.
  07 Feb 2007
 • pdf
  PRILOGA I

  tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj, razstav, sejmov, publikacij, katalogov in spletišč. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem kmetijskih proizvodov. Datum začetka izvajanja: od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja
  09 Apr 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne vključujejo neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Datum začetka izvajanja: Od dneva objave številke vpisa zahtevka za izvzetje iz obveznosti priglasitve na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropskih skupnosti. Trajanje sheme ali individualne
  11 Jan 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropskih skupnosti. Trajanje sheme ali individualne pomoči: 31. 12. 2013. Cilj pomoči : - podpora SME. Navedba členov Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški: II. poglavje predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009-
  15 Jul 2009
 • pdf
  PRILOGA I

  Območje občine Dol pri Ljubljani Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Dol pri Ljubljani 0xAB Pravna podlaga : Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne
  19 Jun 2008
 • pdf
  PRILOGA I

  Regija: Območje Občine Ruše Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ruše 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše (II.A Poglavje) Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči,
  23 Jan 2008
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  za razvoj podeželja (EKSRP), politiko informacijske družbe EU in politiko konkurence v skupnem prizadevanju, da bi vsi Evropejci imeli dostop do širokopasovnih povezav. Politika razvoja podeželja je drugi steber skupne kmetijske politike in je osredotočena na delovna mesta, rast, konkurenco in trajnost kmetijstva, gozdarstva, prehrambne industrije in podeželskih območij, izboljšanje človeškega
  04 Mar 2009
 • pdf
  PRILOGA I

  Območje občine Brezovica Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Podpora programov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brezovica 2007-2013. Pravna podlaga : Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Brezovica za programsko obdobje 2007-2013 Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči,
  28 Jan 2008
 • pdf
  XA 342/2007 - Republika Slovenije

  Regija : Območje Občine Lovrenc na Pohorju Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Programi razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju 2007-2013 0xAB Pravna podlaga : Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju (II.A Poglavje) Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni
  20 Nov 2007
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  skupinskih izjem (14,9 %). Na državno pomoč v kmetijskem sektorju vpliva tudi politika razvoja podeželja. Neposredno zaradi sedanjega predloga o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki ga je Komisija oktobra 2011 predložila kot del svežnja predlogov za skupno kmetijsko politiko po letu 2013, se je pojavila potreba po spremembi pravne podlage
  10 Jan 2013