Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 202 | Zadetki 1 – 10 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  mte-rep-sl_sl

  z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike. 5 Uredba komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 6 Uredba komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja,
  08 Jun 2011
 • word
  draft-gl-2_sl

  podpore. Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe ES) št. 1698/2005 [uredba o razvoju podeželja], katere cilj je pospeševanje trajnostnega razvoja podeželja na celotnem območju Unije z dopolnjevanjem drugih instrumentov SKP (neposredna plačila
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  ter uravnotežen teritorialni razvoj podeželskih območij. Večina ukrepov za razvoj podeželja je prostovoljnih, pogodbenih, sofinanciranih in pripravljenih znotraj strateškega okvira ter izvedenih prek programov razvoja podeželja, ki so v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V skladu s členom 39(1) Pogodbe so cilji SKP povečati
  21 Feb 2014
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  Razvoj podeželja 2007–2013 PRIROČNIK O OKVIRU SKUPNEGA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA Napotki September 2006 Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja 2 VSEBINA 1. BOLJ STRATEŠKI PRISTOP K RAZVOJU PODEŽELJA.4 2. SKUPNI PRISTOP K SPREMLJANJU IN VREDNOTENJU .5 3. HIERARHIJA CILJEV IN KAZALNIKOV.6 Hierarhija ciljev.6 Skupni kazalniki.7 Dodatni kazalniki .9 4. ZAHTEVE ZA SPREMLJANJE V NOVEM
  07 Feb 2007
 • pdf
  PRILOGA I

  Po objavi vpisne številke in povzetka podatkov tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Trajanje sheme ali individualne pomoči: - do 31.12.2013 Cilj pomoči: - podpora SME Navedba členov Uredbe komisije (ES) št.1857/2006 in upravičeni stroški: II. Poglavje predloga Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
  14 Feb 2011
 • pdf
  folder_sl

  proizvodov Evropska komisija Kmetijstvo in razvoj podeželja ČeželitevedetivečopredlogihEvropske komisijezapolitiko kakovosti,vabljeninanašo spletno stran: http:/ec.europa.eu/agriculture/quality/ Seznam registriranih imen (več kot 1000!) je na voljo v bazi podatkov DOOR: http:/ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ Dodatne informacije o ekološkem kmetijstvu: www.organic-farming.eu KF-32-10-603-
  05 Jul 2011
 • pdf
  factsheet-modulation_sl

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja Modulacija in drugi finančni transferji iz EKJS v EKSRP Modulacija Modulacija je sistem postopnega zmanjševanja neposrednih plačil, ki omogoča transfer sredstev iz stebra 1 (EKJS) v steber 2 (EKSRP). Da bi dosegli boljšo uravnoteženost
  30 Aug 2012
 • pdf
  PRILOGA I

  in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Datum začetka izvajanja Od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Trajanje sheme ali individualne pomoči - do 31.12.2013 Cilj pomoči : podpora SME Navedite, kateri od členov se uporabi(-jo), in upravičene stroške, zajete v shemo
  10 Sep 2010
 • pdf
  110302_EU_Bio_Logo_Guidelines_gp

  logotip za ekološko kmetijstvo Besedilni element Besedilni element AB-CDE-999 Kraj kmetovanja AB-CDE-999 Kraj kmetovanja Logotip Logotip www.organic-farming.europa.eu EKOLOŠKO KMETOVANJE DOBRO ZA NARAVO, DOBRO ZATE. Evropska komisija Kmetijstvo in razvoj podeželja
  03 Mar 2011
 • pdf
  leaflet2010_sl

  iz gozdov na trajnosten način in poskrbijo za učinkovitejšo rabo lesa. V kakšno pomoč je kmetijska politika EU pri tem prehodu? Okolju prijaznejša oskrba z energijo Vloga energije iz biomase iz gozdarstva in kmetijstva Evropska komisija Kmetijstvo in razvoj podeželja Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Evropska unija,
  04 Aug 2010