Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
date
Filtri
Področja politik

Število zadetkov: 202 | Zadetki 1 – 10 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  handbook_sl

  Ares(2014)2316563 EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat B. Večstranski odnosi, politika kakovosti D.5. Promocija PRIROČNIK ZA PROGRAME ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH PROIZVODOV V OKVIRU UREDBE SVETA (ES) ŠT. 3/2008 IN UREDBE KOMISIJE (ES) ŠT. 501/2008 Različica z dne 7. 7. 2014 2 1. Splošne informacije, smernice, opredelitve za ocenjevanje in upravljanje
  13 Aug 2014
 • pdf
  untitled

  EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat B – Večstranski odnosi in politika kakovosti B.5. Promocija Bruselj, 30/7/2014 NAVODILA ZA UPORABO NAPISA „ENJOY! IT'S FROM EUROPE“ Od podpisa pogodb za promocijske programe, predloženih v okviru drugega predložitvenega obdobja leta 2014 (rok za oddajo: 30. september 2014), morajo biti vsa vizualna gradiva,
  08 Aug 2014
 • pdf
  untitled

  kmetovanje lahko do določene mere pomembni tudi drugi tematski podprogrami, kot so podprogrami o malih kmetijskih gospodarstvih in kratkih dobavnih verigah. Poleg tega lahko obveznost držav članic, da predvidijo porabo najmanj 30 % celotnega prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za vsak program za razvoj podeželja o ukrepih, ki obravnavajo okoljska in podnebna vprašanja,
  24 Mar 2014
 • pdf
  proposal_sl

  2.2.2. Podatki o vzpostavljenem sistemu notranje kontrole Odhodke, povezane s tem predlogom, upravlja Komisija v okviru neposrednega upravljanja, v skladu z načeli iz člena 32 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije – finančna uredba. Kot zahteva finančna uredba, je generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja vzpostavil
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  ter uravnotežen teritorialni razvoj podeželskih območij. Večina ukrepov za razvoj podeželja je prostovoljnih, pogodbenih, sofinanciranih in pripravljenih znotraj strateškega okvira ter izvedenih prek programov razvoja podeželja, ki so v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V skladu s členom 39(1) Pogodbe so cilji SKP povečati
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  108(3) Pogodbe po tej uredbi, enaka zadevnim ukrepom za razvoj podeželja, izvzeta pomoč pa bi se morala dodeliti zgolj v skladu s programom razvoja podeželja zadevne države članice, z izjemo pomoči za prenos znanja in pomoči za storitve svetovanja. (63) Gospodarska diverzifikacija in oblikovanje novih gospodarskih dejavnosti sta ključna za razvoj in konkurenčnost podeželja, zlasti za MSP,
  21 Feb 2014
 • word
  draft-aber-2_sl

  3) Pogodbe. Zlasti v zvezi s pomočjo za gozdarstvo in da bi se zagotovila skladnost med ukrepi za razvoj podeželja, sofinanciranimi v okviru EKSRP, in ukrepi, financiranimi iz dodatnih nacionalnih virov ali ukrepi za razvoj podeželja, financiranimi izključno z državno pomočjo, bi morala biti pravila iz te uredbe čim bolj skladna s pravili iz Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter delegiranih in izvedbenih
  21 Feb 2014
 • word
  draft-gl-2_sl

  podpore. Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe ES) št. 1698/2005 [uredba o razvoju podeželja], katere cilj je pospeševanje trajnostnega razvoja podeželja na celotnem območju Unije z dopolnjevanjem drugih instrumentov SKP (neposredna plačila
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 Država clanica Slovenija Številka pomoci SA.37911 (2013/XA) Regija Pomurska Naziv (in/ali ime upravicenca) Ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tišina Pravna podlaga Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tišina (Ur.l.RS
  19 Dec 2013
 • pdf
  untitled

  ocenjena na 2,7 % celotne neto dodane vrednosti. Eden od sklepov raziskave je, da je razvoj neposredne prodaje v več državah članicah postal ključni element razvoja podeželja. Pomanjkanje kvantitativnih podatkov so nadomestile ocene gospodarskega pomena za sektor. Na primer, ocene za izbrane države članice iz pregleda podeželja EU12 kažejo na občutne razlike v EU: medtem ko so na Danskem v
  06 Dec 2013