Navigation path

Iskanje

Loading...
 • pdf
  Slide 1

  08 maj 2014 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Skupna kmetijska politika proti letu 2020 Politični dogovor Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropska komisija Pregled 1. Postopek reforme SKP 2. Izzivi in cilji politike 3. Podroben pregled odločitev glede SKP 4. Kaj sledi? 2 1. Postopek reforme SKP 3 Na kateri stopnji je reforma SKP? 4 12. april–11. junij 2010 javna razprava (državljani in
 • pdf
  2012_sl

  12 sep 2012 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Skupna kmetijska politika Partnerstvo med Evropo in kmeti © Evropska komisija Predgovor Skupna kmetijska politika je povezovalni element med vse bolj urbanim svetom na eni strani in vse bolj strateškim kmetijstvom na drugi. Zato sem predlagal novo partnerstvo med Evropo in kmeti v obliki prenovljene skupne kmetijske politike po letu 2013. To novo partnerstvo temelji
 • pdf
  EN

  19 nov 2010 -
  lahko sprostili svoj potencial in čim bolj učinkovito uporabili dodatne lokalne vire; 8 Vir: Evropska komisija – GD Kmetijstvo in razvoj podeželja na podlagi podatkov Eurostata o nacionalnih in kmetijskih finančnih poročilih. SL 8 SL • za spodbujanje strukturalne raznolikosti sistemov kmetovanja, izboljšanje pogojev za male kmetije in razvoj lokalnih trgov, saj raznolika struktura kmetijskih
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_SL

  19 maj 2011 -
  za pridelavo ▼ poletne padavine ▲ viharji in poplave pozimi ▲ dolžina rastne sezone, donos ▲ primerna obdelovalna zemlja ▲ škodljivci, tveganja za bolezni ▲ padavine in poplave pozimi ▼ poletne padavine ▲ tveganje za sušo in pomanjkanje vode ▲ tveganje za erozijo tal ▲ donos in obseg pridelkov Vir: Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja na podlagi
 • pdf
  2014_sl

  01 avg 2014 -
  trgovinskimi partnerji. 7 KMETIJSTVO Skupna kmetijska politika ima tri razsežnosti: podporo trgu, dohodkovno podporo in razvoj podeželja. Razsežnosti so medsebojno povezane, zato je skupna trajnost odvisna od skupnega delovanja vseh treh. Glede ukrepov za podporo trgu je kmetijstvo bolj odvisno od vremena in podnebnih dejavnikov kot številni drugi sektorji. Poleg tega je v kmetijstvu vedno časovni
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 sep 2010 -
  ter upoštevati sedanje in prihodnje izzive, ki jo čakajo. Kmetijstvo, okolje, biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in trajnostno upravljanje naših naravnih virov, kot so voda in tla, so nedvomno povezani. Kmetijstvo je pomembno tudi za pozitiven gospodarski in družbeni razvoj podeželja v EU. Evropski kmetje zagotavljajo javne dobrine, ki koristijo družbi kot celoti. Kmetijstvo je tudi vir
 • pdf
  626_sl

  18 okt 2011 -
  SL 221 SL Poleg tega je, kar zadeva razvoj podeželja, predlagan tudi okrepljen skupni sistem spremljanja in ocenjevanja. Namen tega sistema je (a) pokazati napredek in dosežke politike razvoja podeželja ter oceniti učinek, učinkovitost, uspešnost in relevantnost posegov politike za razvoj podeželja, (b) prispevati k izboljšani ciljnosti podpore za razvoj podeželja in (c) podpirati skupne učne
 • pdf
  629_sl

  18 okt 2011 -
  15 SL 1.4. Cilji 1.4.1. Večletni strateški cilji Komisije, ki naj bi bili doseženi s predlogom/pobudo Da bi se spodbujala učinkovita raba virov za pametno, trajnostno in vključujočo rast kmetijstva in razvoj podeželja v EU v skladu s strategijo Evropa 2020, so cilji SKP naslednji: - trajnostna proizvodnja hrane; - trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebnih sprememb;
 • pdf
  627_sl

  18 okt 2011 -
  na trgu, medtem ko steber II zajema razvoj podeželja, kadar države članice pripravijo in sofinancirajo večletne programe v skupnem okviru.4 Z zaporednimi reformami SKP kot celostne politike razvoja podeželskih območij v EU se je z zagotavljanjem dohodkovne podpore proizvajalcem povečala tržna usmerjenost kmetijstva, izboljšala vključenost okoljskih zahtev in okrepila podpora za razvoj podeželja.
 • pdf
  628_sl

  18 okt 2011 -
  I zajema neposredna plačila in tržne ukrepe, s katerimi se zagotavljata osnovna letna dohodkovna podpora kmetom EU ter podpora v primeru posebnih motenj na trgu, medtem ko Steber II zajema razvoj podeželja, kadar države članice pripravijo in sofinancirajo večletne programe v skupnem okviru4. Z zaporednimi reformami SKP kot celostne politike razvoja podeželja v EU se je z zagotavljanjem dohodkovne