Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Dravna pomo

Število zadetkov: 154 | Zadetki 1 – 10 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • word
  draft-gl-2_sl

  podpore. Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe ES) št. 1698/2005 [uredba o razvoju podeželja], katere cilj je pospeševanje trajnostnega razvoja podeželja na celotnem območju Unije z dopolnjevanjem drugih instrumentov SKP (neposredna plačila
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  ter uravnotežen teritorialni razvoj podeželskih območij. Večina ukrepov za razvoj podeželja je prostovoljnih, pogodbenih, sofinanciranih in pripravljenih znotraj strateškega okvira ter izvedenih prek programov razvoja podeželja, ki so v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. V skladu s členom 39(1) Pogodbe so cilji SKP povečati
  21 Feb 2014
 • pdf
  PRILOGA I

  Po objavi vpisne številke in povzetka podatkov tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Trajanje sheme ali individualne pomoči: - do 31.12.2013 Cilj pomoči: - podpora SME Navedba členov Uredbe komisije (ES) št.1857/2006 in upravičeni stroški: II. Poglavje predloga Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
  14 Feb 2011
 • pdf
  PRILOGA I

  in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Datum začetka izvajanja Od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Trajanje sheme ali individualne pomoči - do 31.12.2013 Cilj pomoči : podpora SME Navedite, kateri od členov se uporabi(-jo), in upravičene stroške, zajete v shemo
  10 Sep 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj, razstav, sejmov, publikacij, katalogov in spletišč. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem kmetijskih proizvodov. Datum začetka izvajanja: od dneva objave vpisne številke izvzetja sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja
  09 Apr 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne vključujejo neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Datum začetka izvajanja: Od dneva objave številke vpisa zahtevka za izvzetje iz obveznosti priglasitve na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropskih skupnosti. Trajanje sheme ali individualne
  11 Jan 2010
 • pdf
  PRILOGA I

  Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropskih skupnosti. Trajanje sheme ali individualne pomoči: 31. 12. 2013. Cilj pomoči : - podpora SME. Navedba členov Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 in upravičeni stroški: II. poglavje predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009-
  15 Jul 2009
 • pdf
  PRILOGA I

  Območje občine Dol pri Ljubljani Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju občine Dol pri Ljubljani 0xAB Pravna podlaga : Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne
  19 Jun 2008
 • pdf
  PRILOGA I

  Regija: Območje Občine Ruše Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ruše 2007-2013 0xAB Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše (II.A Poglavje) Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči,
  23 Jan 2008
 • pdf
  PRILOGA I

  Območje občine Brezovica Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč 0xBB Podpora programov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brezovica 2007-2013. Pravna podlaga : Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Brezovica za programsko obdobje 2007-2013 Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči,
  28 Jan 2008