Navigation path

Iskanje

Loading...
 • pdf
  untitled

  08 avg 2014 -
  EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat B – Večstranski odnosi in politika kakovosti B.5. Promocija Bruselj, 30/7/2014 NAVODILA ZA UPORABO NAPISA „ENJOY! IT'S FROM EUROPE“ Od podpisa pogodb za promocijske programe, predloženih v okviru drugega predložitvenega obdobja leta 2014 (rok za oddajo: 30. september 2014), morajo biti vsa vizualna gradiva,
 • pdf
  untitled

  08 okt 2014 -
  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 2. aprila 2014, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, – ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, – ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0217/2014), 1. sprejme svoje stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 2. poziva
 • pdf
  handbook_sl

  13 avg 2014 -
  Ares(2014)2316563 EVROPSKA KOMISIJA GENERALNI DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktorat B. Večstranski odnosi, politika kakovosti D.5. Promocija PRIROČNIK ZA PROGRAME ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH PROIZVODOV V OKVIRU UREDBE SVETA (ES) ŠT. 3/2008 IN UREDBE KOMISIJE (ES) ŠT. 501/2008 Različica z dne 7. 7. 2014 2 1. Splošne informacije, smernice, opredelitve za ocenjevanje in upravljanje
 • pdf
  com2011-436_sl

  14 jul 2011 -
  NOTRANJI TRG: UVELJAVITEV ENOTNEGA KMETIJSKEGA TRGA S KMETIJSKIMI PROIZVODI 3.1. Regionalni in lokalni trg Regionalno in lokalno kmetijstvo skriva potencial, ki se ga trenutno ne ceni dovolj. Regionalni in lokalni trgi so pomembno mesto srečevanja proizvajalcev in potrošnikov. Proizvajalci imajo lahko tako večje koristi od sadov svojega dela, potrošniki pa prispevajo k razvoju lokalnih območij,
 • pdf
  kmetijsko-gozdarska-zbornica-slovenije_sl

  14 dec 2012 -
  promocije lahko ohranimo obstoječe dobre prakse, vsekakor pa jih je potrebno dovolj hitro osveževati, če se potrošniki ne odzivajo več, zajeti je potrebno vpliv lokalno pridelanih proizvodov na ohranitev okolja, ohranitev delovnih mest na podeželju in pomena kmetijstva na razvoj celotne družbe. Potrebno se je osredotočiti tudi na pomene sledljivosti, varnosti, kakovosti in pestrosti prehrane.