Navigation path

Iskanje

Loading...
  • pdf
    NACIONALNI AKCIJSKI PLAN

    05 feb 2013 -
    potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin, č) zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami). Slovenska kmetijska politika uveljavlja večnamensko kmetijstvo in bo z vsemi razpoložljivimi sredstvi podprla njegov trajnostni razvoj, ki pomeni ekonomsko učinkovito in konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno, hkrati