Navigation path

Iskanje

Loading...
 • pdf
  factsheet-modulation_sl

  30 avg 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja Modulacija in drugi finančni transferji iz EKJS v EKSRP Modulacija Modulacija je sistem postopnega zmanjševanja neposrednih plačil, ki omogoča transfer sredstev iz stebra 1 (EKJS) v steber 2 (EKSRP). Da bi dosegli boljšo uravnoteženost
 • pdf
  factsheet-single-payment-scheme_sl

  30 avg 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja SHEMA ENOTNEGA PLAČILA Z reformo skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije (EU) iz leta 2003 je bila uvedena nova shema neposredne podpore za kmete, imenovana shema enotnega plačila. Shema enotnega plačila nadomešča prej obstoječe
 • pdf
  factsheet-specific-support_sl

  30 avg 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja POSEBNA PODPORA Člen 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/20091 vsem državam članicam omogoča, da do 10 % svoje nacionalne zgornje meje, določene za shemo enotnega plačila, uporabijo za odobritev neposrednih plačil v podporo posebnim sektorjem
 • pdf
  factsheet-integration-coupled-support_sl

  30 avg 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja Vključitev vezane podpore Shema enotnega plačila, ki je najpomembnejši del neposrednih plačil, je nevezana shema. Kmetom ni obvezno proizvajati: prosto se lahko odzivajo na tržne signale in ustrezno prilagajajo kmetovanje. Poleg enotnih
 • pdf
  factsheet-single-area-payment-scheme_sl

  27 avg 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EVROPSKA KOMISIJA GD za kmetijstvo in razvoj podeželja SHEMA ENOTNEGA PLAČILA NA POVRŠINO Shema enotnega plačila na površino Shema enotnega plačila na površino je prehodna in poenostavljena shema dohodkovne podpore. Državam članicam, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 2007 (EU-12), je