Navigation path

Iskanje

Loading...
 • pdf
  summary_sl

  20 okt 2011 -
  držav članic (regionalni model) bi se omogočilo zagotavljanje večje podpore za kmetijska zemljišča, ki imajo ugodnejši vpliv na okolje, in omejilo opuščanje zemljišč, vendar bi se zaradi večjega gospodarskega pritiska verjetno okrepila proizvodnja v najbolj rodovitnih regijah. Z ukrepi za razvoj podeželja bi se še naprej obravnavala širša podeželska vprašanja, vendar bi se vloga kmetijstva
 • pdf
  EN

  30 maj 2008 -
  št. […]/2008 UREDBE SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) SKLEPA SVETA o spremembi Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) Povzetek ocene učinka {COM(2008) …} {SEC(2008) …} SL 2 SL 1. UVOD Cilj „pregleda zdravstvenega stanja„