Navigation path

Iskanje

Loading...
 • pdf
  Master version

  06 jul 2015 -
  Drugi steber je podpora za razvoj podeželja. Ta podpora se zagotavlja v 30 obliki programov za razvoj podeželja in se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Stopnje podpore: V okviru pomoči za razvoj podeželja je stopnja podpore delež vseh upravičenih stroškov operacije (projekta, pogodbe itd.), ki ga izplača Evropska unija, država članica, regija ali občina. Strategija
 • web
  Komunikacijska mreža SKP - Kmetijstvo in razvoj podeželja

  01 jul 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl Komunikacijska mreža SKP dobrodošli na spletni informativni platformi GD za kmetijstvo. Spletišče ponuja uporabnikom različne možnosti: dostop do vseh informacij v zvezi s komunikacijskim natečajem SKP, vključno z obrazcem za prijavo. dostop do podatkovne zbirke zanimivih projektov in najboljših praks, objavo dogodkov o kmetijstvu in razvoju podeželja,
 • web
  Razvoj podeželja 2014–2020 - Kmetijstvo in razvoj podeželja

  15 jun 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl Razvoj podeželja 2014–2020 Razvoj podeželja 2014–2020 Politika EU za razvoj podeželja se nenehno razvija v skladu z novimi izzivi na podeželskih območjih. Zadnja reforma, ki je potekala vzporedno s širšo prenovo skupne evropske kmetijske politike (SKP), je bila v glavnem zaključena decembra 2013, ko so bili potrjeni temeljni zakonodajni akti za obdobje
 • pdf
  untitled

  29 maj 2015 -
  je namenjen ohranjanju pristopa LEADER kot celostnega teritorialnega razvojnega orodja na podregionalni („lokalni“) ravni, ki bo neposredno prispevalo k uravnoteženemu teritorialnemu razvoju podeželskih območij, kar je eden od splošnih ciljev politike razvoja podeželja. Podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost [LEADER v okviru EKSRP] zajema: (a) stroške pripravljalne podpore, ki zajema
 • pdf
  leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-2014-2020_sl

  26 maj 2015 -
  politike; ? pomagajo pri določanju ciljev politike in programskih ciljev, nato pa se uporabijo za merjenje dolgoročnega doseganja teh ciljev; ? prispevajo k odgovorni javni porabi, zato imajo pomembno vlogo pri odzivanju na pomisleke in vprašanja državljanov v zvezi s porabo davkoplačevalskega denarja. V času našega mandata bodo osrednje naloge komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja „redno
 • web
  Skupna kmetijska politika v vaši državi - Kmetijstvo in razvoj ...

  22 apr 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl SKP v vaši državi Skupna kmetijska politika v vaši državi Evropska unija si prizadeva s skupno kmetijsko politiko (SKP) 12 milijonom kmetov zagotoviti dostojen življenjski standard, 500 milijonom evropskih državljanov pa raznoliko in varno oskrbo s hrano. Z nedavno prenovo SKP je želela tudi opozoriti na pomen kmetijstva pri trajnostnem upravljanju evropskih
 • web
  O spletišču - Kmetijstvo in razvoj podeželja

  22 apr 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl O spletišču O spletišču Spletišče pripravlja in upravlja Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji. Vsebuje informacije o skupni kmetijski politiki, njenem razvoju in izvajanju in tako prispeva k trdnemu in konkurenčnemu kmetijskemu sektorju in trajnostnemu razvoju podeželja v Evropski uniji. Kakšne
 • web
  Na kratko - Povzetki pomembnih pobud Evropske komisije za držav...

  22 apr 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl Povzetek za državljane Na kratko - Povzetki pomembnih pobud Evropske komisije za državljane Dokumenti o politikah Evropske komisije so precej tehnični in polni strokovnih izrazov, ki niso del vsakdanjega jezika. Vendar pa je pomembno, da pobude Evropske komisije razume tudi širša javnost. Vsak dokument o pomembni pobudi zato spremlja kratek povzetek, ki
 • web
  Pišite nam - Kmetijstvo in razvoj podeželja

  22 apr 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl Contact Pišite nam Imate vprašanja? Na so na voljo številne informacije o različnih vidikih skupne kmetijske politike. Če tistega, kar iščete, ne boste našli, se lahko obrnete neposredno na nas. Poskušali vam bomo čimprej odgovoriti.   Preden nas kontaktirate, pa si lahko ogledate naslednje povezave, kjer boste morda našli informacije, ki jih iščete:
 • web
  Komunikacijski natečaj SKP - Kmetijstvo in razvoj podeželja

  22 apr 2015 -
  Kmetijstvo in razvoj podeželja Jezik sl Komunikacijski natečaj SKP Komunikacijski natečaj SKP je namenjen predstavitvi primerov najboljše prakse komunikacijskih pobud, povezanih s skupno kmetijsko politiko v treh kategorijah: komunikacija z deležniki, komuniciranje z javnostjo in inovativno komuniciranje. Zmagovalcem za leto 2014 so bile nagrade dodeljene na mednarodni podelitvi nagrad v Bruslju,