Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
All

Število zadetkov: 389 | Zadetki 91 – 100 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  cap_visual_identity_guidelines_sl

  SKRBIMO ZA SVOJE KORENINE SKP Kmetijstvo je naše življenje Kmetijstvo so naše korenine Kmetijstvo in razvoj podeželja CAP_banner_400x100_bread.indd 22 4/10/13 15:56 ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Evropska Skupna Kmetijska Politika SKRBIMO ZA SVOJE KORENINE SKP Kmetijstvo je naše življenje Kmetijstvo so naše korenine Kmetijstvo in razvoj podeželja CAP_banner_400x100_fork.indd 22 7/
  25 Nov 2013
 • pdf
  special edition SL

  Zato bodo postajali ukrepi za razvoj podeželja vse pomembnejši. 4. Razvoj podeželja je ključen za lizbonski proces Razvoj podeželja je ključno orodje za prestrukturiranje kmetijskega sektorja ter za spodbujanje večje raznovrstnosti dejavnosti in inovacij na podeželju. Širitev EU je spremenila njen kmetijski zemljevid, zato bo za makroekonomsko rast najpomembnejši uspešno izveden postopek
  09 Mar 2006
 • pdf
  (Microsoft Word - Kon\350no poro\350ilo 05_02_2009

  oblik predpristopne pomoči. Po vstopu v EU pa je DRP predstavljal osnovo za pogajanja o sredstvih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, namenjenih Republiki Sloveniji. Kmetijstvo DRP obravnava v okviru razvojne prednostne naloge: Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja. Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja sledita dolgoročnim strateškim ciljem, opredeljenim v sektorskih
  10 Jun 2009
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_sl

  dohodkov za hrano, kar je za polovico manj kot pred 50 leti. Kmetje upravljajo več kot polovico evropske zemlje in igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju njenih naravnih virov. Kmetijstvo in razvoj podeželja Kmetijstvo je naše življenje Kmetijstvo so naše korenine SKP V NAŠIH ŽIVLJENJIH Veliko tega, kar zaužijemo in uporabljamo vsak dan, prihaja s kmetij: od mleka, kruha in mesa do zelenjave,
  04 Dec 2013
 • pdf
  Slide 1

  Kmetijstvo in razvoj podeželja Skupna kmetijska politika proti letu 2020 Politični dogovor Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropska komisija Pregled 1. Postopek reforme SKP 2. Izzivi in cilji politike 3. Podroben pregled odločitev glede SKP 4. Kaj sledi? 2 1. Postopek reforme SKP 3 Na kateri stopnji je reforma SKP? 4 12. april–11. junij 2010 javna razprava (državljani in
  08 May 2014
 • pdf
  mte-rep-sl_sl

  z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike. 5 Uredba komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 6 Uredba komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja,
  08 Jun 2011
 • word
  draft-gl-2_sl

  podpore. Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe ES) št. 1698/2005 [uredba o razvoju podeželja], katere cilj je pospeševanje trajnostnega razvoja podeželja na celotnem območju Unije z dopolnjevanjem drugih instrumentov SKP (neposredna plačila
  21 Feb 2014
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_sl

  „Evropska Skupna kmetijska politika je odraz teženj evropske družbe po politiki, ki zagotavlja kakovostno hrano, premišljeno upravljanje naravnih virov in uravnotežen razvoj našega podeželja. Ta politika prinaša koristi vsem državljanom EU.“ Komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș Pomen kmetijstva Kmetijstvo je v središču naših življenj. Veliko tega, kar zaužijemo
  04 Dec 2013
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_sl

  in raznovrstnosti sistemov kmetovanja po Evropi; • podnebnih sprememb in zaščite naravnih virov; in • razmerij med sodelujočimi v celotni prehranski verigi. Kmetijstvo in razvoj podeželja 1 Skupna Kmetijska Politika po letu 2013 – javna razprava, povzetek prispevkov: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdf Kmetijstvo je naše življenje Kmetijstvo
  04 Dec 2013
 • pdf
  history_book_lr_sl

  proizvode in ostanke. So del svetovnega boja za blaženje podnebnih sprememb. 13 Skupna kmetijska politika – Zgodba se nadaljuje 40°E 50°E 60°E 30°E 30°E 20°E 20°E 10°E 10°E 0° 30°W 20°W 10°W 0° 60°N 60°N 50°N 50°N 40°N 40°N Vir: GD za kmetijstvo in razvoj podeželja, na podlagi poročil EGP ter akademskih študij SRS in DČ. Cartography: DG AGRI GIS-Team 09/2007 © EuroGeographics
  04 May 2012