Loading...
Iskani izraz(-i)
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Vrsta
Omejeno
AGRICULTURE
Jezik
slovenščina
Izrazi
kjerkoli na strani
Razvrsti po
relevance
Filtri
Analize

Število zadetkov: 1 | Zadetki 1 – 1 za: Kmetijstvo in razvoj podeželjaRSS Feed
 • pdf
  summary_sl

  držav članic (regionalni model) bi se omogočilo zagotavljanje večje podpore za kmetijska zemljišča, ki imajo ugodnejši vpliv na okolje, in omejilo opuščanje zemljišč, vendar bi se zaradi večjega gospodarskega pritiska verjetno okrepila proizvodnja v najbolj rodovitnih regijah. Z ukrepi za razvoj podeželja bi se še naprej obravnavala širša podeželska vprašanja, vendar bi se vloga kmetijstva
  20 Oct 2011
 • pdf
  EN

  št. […]/2008 UREDBE SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) SKLEPA SVETA o spremembi Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) Povzetek ocene učinka {COM(2008) …} {SEC(2008) …} SL 2 SL 1. UVOD Cilj „pregleda zdravstvenega stanja„
  30 May 2008